Faqja kryesore‎ > ‎

Terheqja e Mandatatit per Faturen e Regjistrimit Bachelor

NJOFTIM
                                                                                                 
PROCEDURAT E PRINTIMIT TE FATURES 1600 LEKE

Njoftohen te gjithe studentet e shpallur fitues se duhet te marrin faturen per te bere pagesen 1600 leke prane Postes Shqiptare . Procedura e printimit te fatures kryhet Online ne faqen zyrtare te Fakultetit te Shkencave te Natyres www.fshn.edu.al duke filluar nga data 29.10.2014 deri më datë 31.10.2014 .

Sqarojme studentet e shpallur fitues se formulari qe do te printohet Online permban dy pjese :

1- Me pjesen e pare te formularit duhet te paraqiteni prane Postes Shqiptare per te kryer pagesen
2- Pjesa e dyte e formularit duhet t'i bashkangjitet mandatit te marre nga Posta Shqiptare dhe te dorezohet prane Fakultetit te Shkencave te Natyres bashke me         dokumentat e tjera qe duhen per regjistrim . 
                                                                                       
                               Pjesa e pare 

               Formulari per tu dorezuar ne poste 
                              Pjesa e dyte 

               Formulari per t'iu bashkangjitur me
               mandatin e marre nga Posta Shqiptare 

Per te printuar formularin Online ju duhet fillimisht te shkruani qarte dhe pa gabime drejtshkrimore emrin dhe mbiemrin ne menyre qe procedura e printimit te formularit te jete e sakte . Studentet te cilet per arsye te ndryshme e humbasin faturen mund ta printojne serisht faturen Online .

Studentet qe kane probleme teknike me printimin e formularit mund te drejtohen prane zyres se IT ne Fakultetin e Shkencave te Natyres . 
 
Per te printuar faturen kliko : Ketu
Per cdo paqartesi qe mund te keni mund te kontaktoni me supportin nepermjet e-mail : support@fshn.edu.al

ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 5:05 AM