Faqja kryesore‎ > ‎

Thirrje e Komisionit Europian për ekspertë të jashtëm

Komisioni Euopian ka hapur thirrjen për aplikim për ekspertë të jashtëm. 

Institucionet e Bashkimit  Evropian caktojnë ekspertë të jashtëm për të ndihmuar në vlerësimin e aplikimeve për grante, projekte dhe procedura tenderimesh dhe për të siguruar mendime dhe këshilla në raste specifike.  

Në veçanti ekspertët ndihmojnë në vlerësimin e propozimeve dhe aplikimeve.

Ekspertët japin mendime dhe këshillojnë për përgatitjen, zbatimin dhe vlerësimin e programeve të BE-së si dhe hartimin e politikave.

Për më shumë informacion referohuni linkut: