Faqja kryesore‎ > ‎

Thirrje për aplikim për bursa në Programin Mevlana Exchange, 2015-2016

Programi Mevlana Exchange njofton se më datë 20 Prill 2015 hapet thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2015-2016. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit të Trakya.

Studentët e nivelit bachelor dhe stafi akademik nga Universiteti i Tiranës kanë mundësinë të aplikojnë në Universitetin e Trakya-s në Turqi për bursa shkëmbimi.

KUSHTET E APLIKIMIT

Studentët që aplikojnë për periudhë shkëmbimi në Universitetin e Trakya: 

        -   Të jenë të regjistruar në Universitetin e Tiranës në programin bachelor.

        -   Të kenë një mesatare (GMA) së paku 2,5 në një shkallë me katër pikë.

        -   Të njohin gjuhën e mësimdhënies të departamentit në Universitetin e Trakya.   (Gjuha e mësimdhënies në Universitetin e Trakya është Turqishtja).

        -   Studentët duhet të kenë një certifikatë të gjuhës turke.

Dokumentat e nevojshme për aplikim mund të shkarkohen në seksionin “Candidate Student Application Form” në adresënhttp://mevlana.trakya.edu.tr/.

-   Bursa për studentët është 750 TL (Turkish Lira) për çdo muaj. 70% e sasisë së bursës paguhet çdo muaj. Për pjesën tjetër të mbetur të bursës, do të merret në konsideratë niveli i suksesit të studentit në fund të shkëmbimit.

-    Studentët e paguajnë pagesën e shkollimit në universitetin e vendit të tyre, pra ku ata janë regjistruar dhe nuk paguajnë asnjë pagesë tjetër shkollimi në universitetin pritës.

-    Kostot e udhëtimit dhe akomodimit mbulohen nga vetë aplikantët.

  • Stafi akademik i Universitetit të Tiranës:

Fusha

Instiucioni i Arsimit të Lartë

Kohëzgjatja (muaj)

Kodi

Fusha e Studimit

Institucioni

dërgues

Institucioni Pritës

14.3

Ekonomik

Fakulteti i Ekonomisë

(Departamenti i Ekonomiksit)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

04.0

Studime Biznesi, Shkenca e Menaxhimit.

Fakulteti i Ekonomisë

(Departamenti i Menaxhimit)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

08.3

Histori.

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

(Departamenti i Historisë)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

05.9

Të tjera. Edukim

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.

(Departamenti i Anglishtes)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

05.9

Të tjera. Edukim

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.

(Departamenti i Gjuhës Gjermane)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

13.1

Biologji

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

(Departamenti i Biologjisë)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

13.3

Kimi

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

(Departamenti i Kimisë)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

11.1

Matematikë

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

(Departamenti i Matematikës)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

08.4

Arkeologji

Departamenti i Historisë dhe Filologjisë

(Departamenti i Arkeologjisë)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

09.8

Shkenca Filologjike

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

(Departamenti i Gjuhëve Sllavo-Ballkanike)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

8 muaj

    Fushat e shkëmbimit dhe Kohëzgjatja për Stafin Akademik  

 

Kodi

Fusha e Studimit

Institucioni

dërgues

Institucioni Pritës

Kohëzgjatja totale në Periudhë

Orët javore të Kursit

14.3

Ekonomik

Fakulteti i Ekonomisë

(Departamenti i Ekonomiksit)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

04.0

Studime Biznesi, Shkenca e Menaxhimit.

Fakulteti i Ekonomisë

(Departamenti i Menaxhimit)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

08.3

Histori.

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

(Departamenti i Historisë)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

05.9

Të tjera. Edukim

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.

(Departamenti i Anglishtes)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

05.9

Të tjera. Edukim

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja.

(Departamenti i Gjuhës Gjermane)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

13.1

Biologji

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

(Departamenti i Biologjisë)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

13.3

Kimi

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

(Departamenti i Kimisë)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

11.1

Matematikë

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

(Departamenti i Matematikës)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

08.4

Arkeologji

Departamenti i Historisë dhe Filologjisë

(Departamenti i Arkeologjisë)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

09.8

Shkenca Filologjike

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

(Departamenti i Gjuhëve Sllavo-Ballkanike)

Universiteti i Tiranës

Universiteti i Trakya

2 javë

12 orë

     
Stafi akademik kërkohet që të ketë aftësi të mira të gjuhës. (Gjuha e mësimdhënies në Universitetin e Trakya është Turqishtja, përveç disa departamenteve si ai i Gjuhës Gjermane, Shqipe, Angleze, Greke, Boshnjake).

Bursa e stafit përfshin:

-     Kompensim mujor 30 TL (Turkish Lira) në ditë.

-     Biletë udhëtimi vajtje ardhje

Fushat e shkëmbimit dhe Kohëzgjatja për Studentët e Nivelit Bachelor:

Afati i aplikimit: 20-27 Prill 2015.

Dokumentat duhen dorëzuar pranë Zyrës së Marrëdhënieve me Jashtë në Rektoratin e Universitetit të Tiranës.

Studentët dhe stafi akademik mund të shkarkojnë formularët e aplikimit nga faqja e internetit të Universitetit të Trakya:http://mevlana.trakya.edu.tr apo në adresën http://mevlana.yok.gov.tr/.

Për më shumë informacion mbi bursat vizitoni http://mevlana.trakya.edu.al ose kontaktoni me Zyrën e Programit të Shkëmbimit Mevlana mevlana@trakya.edu.tr.

Comments