Listat e renditura te raundit te trete te kandidateve qe kerkojne te ndjekin studimet ne Fakultetin e Shkencave te Natyres, per vitin akademik 2018-2019

Ċ
Erion Mile,
Oct 19, 2018, 5:49 AM
Ċ
Erion Mile,
Oct 19, 2018, 5:49 AM
Ċ
Fizike.pdf
(281k)
Erion Mile,
Oct 19, 2018, 5:49 AM
Ċ
IMI.pdf
(284k)
Erion Mile,
Oct 19, 2018, 5:50 AM
Ċ
Erion Mile,
Oct 19, 2018, 5:50 AM
Ċ
Erion Mile,
Oct 19, 2018, 5:50 AM
Ċ
Erion Mile,
Oct 19, 2018, 5:50 AM
Ċ
Kimi.pdf
(282k)
Erion Mile,
Oct 19, 2018, 5:50 AM
Ċ
TIK.pdf
(315k)
Erion Mile,
Oct 19, 2018, 5:51 AM