Listat paraprake të renditjes së kandidatëve që kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës, për vitin akademik 2018-2019, raundi i dytë