Master i Shkencave në "Biologji", me profil Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë


            

     Master i Shkencave në "Biologji", me profil Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë

   

VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Gjuha e huaj ne mesimdhenien e biologjise

olsa.xhina@fshn.edu.al

1

23 tetor

15.30-17.30

401B

1

A+Perserites

Kurrikula e biologjise dhe kimise

mimoza.milo@fshn.edu.al

1

22 tetor

15.30-17.30

101B

1

A+Perserites

Metoda e mesimdhenies dhe mendimi kritik

Mirjana.Canellari@fshn.edu.al

1

23 tetor

18.00-20.00

343A

1

A+Perserites

Metodologji e mesimit te biologjise

anila.paparisto@fshn.edu.al

1

22 tetor

18.00-20.00

243A

1

A+Perserites

Plotesime ne Biologji dhe Kimi

margarita.hysko@fshn.edu.al

29

21 tetor

8.00-10.00

Salla BT

1

A+Perserites

Praktike ne shkolle

anila.paparisto@fshn.edu.al

3

21 tetor

10.30-12.30

Salla F

1

A+Perserites

Psikologji zhvillimi

Ornela.Zhilla@fshn.edu.al

1

21 tetor

15.30-17.30

343A

1

A+Perserites

Te nxenit dhe menaxhimi klases

Zenel.Sina@fshn.edu.al

2

22 tetor

10.30-12.30

119A

1

A+Perserites

Zhvillim kurrikule

Fatmir.Bezati@fshn.edu.al

2

21 tetor

13.00-15.00

Salla F

Comments