Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"


VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Didaktike e matematikes

urim.bujari@fshn.edu.al

8

23 tetor

8.00-10.00

214A

1

A+Perserites

Modelim dhe teknika e zgjidhjes te problemit

Elida.Hoxha@fshn.edu.al

19

21 tetor

8.00-10.00

314A

1

A+Perserites

Psikologjia e zhvillimit

Elvana.Agushi@fshn.edu.al

3

22 tetor

10.30-12.30

219A

2

A+Perserites

Calculus dhe plotesime ne analize

kristaq.gjino@fshn.edu.al

4

23 tetor

10.30-12.30

214A

2

A+Perserites

Ceshtje speciale ne analize funksionale

llukan.puka@fshn.edu.al

3

21 tetor

10.30-12.30

202C

2

A+Perserites

Ceshtje speciale ne probabilitet

llukan.puka@fshn.edu.al

1

22 tetor

15.30-17.30

114A

Comments