Mundesi aplikimi per bursa Erasmus + per studentet dhe stafik akademik ne Universitetin Politeknik te Barit, Itali

Ne kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet ne Universitetin e Pisa, Itali, per semestrin e pare  te vitin akademik 2019-2020.

Afati i fundit per aplikim eshte 29 Mars, 2019.

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Studentet, Sektori  per Marredhenie me Jashte,  si dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al