Mundësi aplikimi për bursa Erasmus+ për stafin akademik në Universitetin e Granadës, Spanjë.

Ne kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per stafin akademik ne Universitetin e Granades ne Spanje per trajnim ne datat 1-5 Korrik 2019.

Afati i fundit per aplikim eshte: 17 Maj, 2019

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Studentet, Sektori  per Marredhenie me Jashte,  si dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al