Mundesi aplikimi per bursa Erasmus+ per studentet dhe stafin akademik ne Universitetin e Mesines, Itali

Ne kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studente dhe stafin akademik ne Universitetin e Studimeve te Mesines, Itali, per semestrin e pare te vitin akademik 2019-2020.

Afati i fundit per aplikim eshte: 15 Prill, 2019.

Fusha e Studimit: Biologji

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Marredhenie me Jashte dhe Studentet, Sektori  per Marredhenie me Jashte,  si dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al