Mundesi aplikimi per bursa Erasmus+ per studentet ne Universitetin e Grazit ne Austri

Ne kuader te programit ERASMUS + eshte hapur thirrja per plikime per bursa mobiliteti per studentet e te tre cikleve te studimit (Bachelor, Master, Doktorature)  te Universitetit te Tiranes ne Universitetin e Graz-it ne Austri, per semestrin e pare te vitit akademik 2019-2020.

Dokumentet duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Studentet, Sektori i Marredhenieve me Jashte si dhe duhen derguar te skanuara ne e-mailin: iro@unitir.edu.al

Afati i fundit per aplikim: 15 Prill, 2019.