Mundesi aplikimi per bursa Erasmus+ per studentet ne Universitetin e Pavias, Itali

Ne kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet ne Universitetin e Pisa, Itali, per semestrin e pare  te vitin akademik 2019-2020.

Kohezgjatja e bursave: 10 muaj

Afati i fundit per aplikim eshte 15 Prill, 2019

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Studentet, Sektori  per Marredhenie me Jashte,  si dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al