Mundesi aplikimi per Bursa Erasmus+ per studentet ne Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi

Ne kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet ne Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, per semestrin e pare te vitit akademik 2019-2020.

Afati i fundit per aplikim eshte 12 Prill, 2019

Fusha e studimit:

-Biologji
-Gjuhe Turke

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Studentet, Sektori  per Marredhenie me Jashte,  si dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al