Mundesi aplikimi per bursa Erasmus+ per trajnim ne Universitetin Teknik te Middle East Turqi

Ne kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per trajnim per stafin me kohe te plote te zyrave te administrimit te  projekteve dhe kerkimit shkencor ne Universitetin Teknik te Middle East ne Turqi.

Afati i fundit per aplikim eshte: 18  Prill, 2019

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Studentet, Sektori  per Marredhenie me Jashte,  si dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al