Mundesi aplikimi per studentet ne Universitetin e Camerinos, Itali

Ne kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet ne Universitetin e Camerinos, Itali per semestrin e dyte te vitit akademik 2019-2020.

Afati i fundit per aplikim eshte:25 Nentor, 2019

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Marredhenieve me Jashte dhe Studentet, Sektori  per Marredhenie me Jashte,  si dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al 

Fusha e Studimit:
-Shkencat kompjuterike

Per me shume informacion, klikoni ne adresen: