Orari i Biologjise

Dega Viti Lenda Pedagogu Dita Ora Salla
Bachelor në "Biologji" 1 Zoologji invertebrore  Anila Paparisto 2 korrik 15.30-17.30 401B
Bachelor në "Biologji" 1 Biologji qelizore Tefta Rexha 3 korrik 10.30-12.30 Salla BT
Bachelor në "Biologji" 1 Biofizikë Emil Xhuvani 6 korrik 18.00-20.00 214A
Bachelor në "Biologji" 1 Biostatistikë  Mynyr Koni 6 korrik 18.00-20.00 114A
Bachelor në "Biologji" 1 Botanikë e përgjithshme Aleko Miho 6 korrik 18.00-20.00 201C
Bachelor në "Biologji" 1 Elementë të Gjeografisë 6 korrik 18.00-20.00 202C
Bachelor në "Biologji" 1 Fizikë Odeta Çati 6 korrik 18.00-20.00 210C
Bachelor në "Biologji" 1 Histologji Mirela Lika 5 korik 10.30-12.30 Lab
Bachelor në "Biologji" 1 Informatikë  6 korrik 18.00-20.00 Salla F
Bachelor në "Biologji" 1 Kimi e përgjithshme dhe inorganike Alketa Lame 6 korrik 18.00-20.00 305C
Bachelor në "Biologji" 1 Matematikë Eralda Gjika 6 korrik 18.00-20.00 Salla BT
Bachelor në "Biologji" 1 Paleontologji dhe Gjeologji  6 korrik 18.00-20.00 343A
Bachelor në "Biologji" 2 Biokimi Artan Trebicka 4 korrik 13.00-15.00 101B
Bachelor në "Biologji" 2 Kimi organike Kozeta Vaso 4 korrik 18.00-20.00 314A
Bachelor në "Biologji" 2 Zoologji vertebrore  Ferdinand Bego 4 korrik 15.30-17.30 314A
Bachelor në "Biologji" 2 Gjenetikë humane Merita Xhetani 5 korrik 18.00-20.00 314A
Bachelor në "Biologji" 2 Gjuhë Angleze 5 korrik 15.30-17.30 314A
Bachelor në "Biologji" 2 Kimi analitike Sonila Duka 5 korrik 13.00-15.00 314A
Bachelor në "Biologji" 2 Kimi fizike Marita Nake 5 korrik 10.30-12.30 321A
Bachelor në "Biologji" 2 Antropologji Ani Bajrami 6 korrik 18.00-20.00 301B
Bachelor në "Biologji" 2 Biogjeografi Petrit Hoda 6 korrik 18.00-20.00 243A
Bachelor në "Biologji" 2 Biogjeografi Petrit Hoda 6 korrik 18.00-20.00 243A
Bachelor në "Biologji" 2 Biologji  zhvillimi Tefta Rexha 6 korrik 13.00-15.00 314A
Bachelor në "Biologji" 2 Botanikë sistematike  Murat Xhulaj 6 korrik 10.30-12.30 314A
Bachelor në "Biologji" 2 Gjenetikë  Ilia Mikerezi 6 korrik 8.00-10.00 314A
Bachelor në "Biologji" 3 Hidrobiologji Sajmir Beqiraj 2 korrik 18.00-20.00 319A
Bachelor në "Biologji" 3 Imunologji Mirela Lika 5 korrik 10.30-12.30 Lab
Bachelor në "Biologji" 3 Mikrobiologji Etleva Hamzaraj 2 korrik 13.00-15.00 219A
Bachelor në "Biologji" 3 Teori evolucioni Zyri Bajrami 2 korrik 10.30-12.30 319A
Bachelor në "Biologji" 3 Virusologji Margarita Hysko 2 korrik 8.00-10.00 321A
Bachelor në "Biologji" 3 Bioteknologji Anila Mitre 3 korrik 18.00-20.00 319A
Bachelor në "Biologji" 3 Fiziologji bimore Lulëzim Shuka 3 korrik 15.30-17.30 319A
Bachelor në "Biologji" 3 Fiziologji riprodhimi  Valbona Aliko 3 korrik 13.00-15.00 319A
Bachelor në "Biologji" 3 Fiziologji shtazore Valbona Aliko 3 korrik 10.30-12.30 202C
Bachelor në "Biologji" 3 Gjeobotanikë Kozma Buzo 3 korrik 8.00-10.00 314A
Bachelor në "Biologji" 3 Anatomi e njeriut Fundime Miri 4 korrik 10.30-12.30 314A
Bachelor në "Biologji" 3 Bazat e ekologjisë Mihallaq Qirjo 4 korrik 8.00-10.00 114A
Comments