Orari i Bioteknologjise

Dega Viti Lenda Pedagogu Dita Ora Salla
Bachelor në "Bioteknologji" 1 Baza te Shkences Bimore Valbona Sota 2 korrik 15.30-17.30 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 1 Citologji-Citogjenetike Zhaneta Zekaj 2 korrik 10.30-12.30 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 1 Kimi  Përgjithshme  Efrosini Kokalari 2 korrik 18.00-20.00 304C
Bachelor në "Bioteknologji" 1 Baza të Shkencës Shtazore Arjana Ylli 3 korrik 18.00-20.00 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 1 Fizikë e Përgjithshme Arjan Xhelaj 4 korrik 18.00-20.00 304C
Bachelor në "Bioteknologji" 1 Kimi Organike Alma Emiri 4 korrik 15.30-17.30 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 1 Matematikë Eralda Gjika 4 korrik 13.00-15.00 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 2 Kulturat Qelizore dhe Indore Valbona Sota 2 korrik 8.00-10.00 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 2 Biologji Molekulare Ariola Bacu 3 korrik 15.30-17.30 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 2 Gjenetikë e Përmirësimit I Aida Dervishi 3 korrik 13.00-15.00 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 2 Gjenetikë e Përmirësimit II Rigerta Sadikaj 3 korrik 10.30-12.30 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 2 Baza të psikologjisë dhe etikës në bioteknologji Ariola Bacu 4 korrik 10.30-12.30 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 2 Biokimi & Metabolizmi Sekondar Artan Trebicka 4 korrik 13.00-15.00 101B
Bachelor në "Bioteknologji" 2 Mikrobiologji dhe Gjenetikë e Mikroorganizmave Klementina Puto 5 korrik 13.00-15.00 221A
Bachelor në "Bioteknologji" 2 Biofizike e Pergjithshme Theodhor Karaja 6 korrik 18.00-20.00 314A
Bachelor në "Bioteknologji" 3 Energjia & Biomasa Agim Malja 2 korrik 13.00-15.00 112A
Bachelor në "Bioteknologji" 3 Bioteknologji Ushqimore Linda Luarasi 4 korrik 8.00-10.00 304C
Bachelor në "Bioteknologji" 3 Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike Lila Shundi 5 korrik 10.30-12.30 221A
Bachelor në "Bioteknologji" 3 Teknologjitë e Trajtimit të Mbetjeve Ismet Beqiraj 5 korrik 18.00-20.00 221A
Bachelor në "Bioteknologji" 3 Virologji - Imunologji Klementina Puto 5 korrik 15.30-17.30 221A
Bachelor në "Bioteknologji" 3 Inxhinieri e akuakultures Rigerta Sadikaj 6 korrik 13.00-15.00 221A
Bachelor në "Bioteknologji" 3 Inxhinieria Gjenetike Ariola Bacu 6 korrik 10.30-12.30 221A
Bachelor në "Bioteknologji" 3 Mikrobiologji Industriale Linda Luarasi 6 korrik 8.00-10.00 221A
Bachelor në "Bioteknologji" 1     Anglisht Elton Skendaj 6 korrik 8.00-10.00 119A
Comments