Orari i Fizikes

Dega Viti Lenda Pedagogu Dita Ora Salla
Bachelor në "Fizikë" 1 Gjuhe e Huaj 2 korrik 13.00-15.00 112A
Bachelor në "Fizikë" 1 Informatikë Areti Bojaxhiu 2 korrik 15.30-17.30 112A
Bachelor në "Fizikë" 1 Matjet dhe perpunimi i te dhenave Polikron Dhoqina 2 korrik 18.00-20.00 112A
Bachelor në "Fizikë" 1 Analize matematike Artur Stringa 3 korrik 18.00-20.00 314A
Bachelor në "Fizikë" 1 Fizike I (Mekanika) Antoneta Deda 3 korrik 15.30-17.30 314A
Bachelor në "Fizikë" 1 Fizike II (Fizika Molekulare e Temodinamika) Fatosh Klosi 3 korrik 13.00-15.00 314A
Bachelor në "Fizikë" 1 Algjebër dhe Gjeometri Thanas Xhillari 4 korrik 10.30-12.30 221A
Bachelor në "Fizikë" 2 Analize Numerike Artan Boriçi 3 korrik 8.00-10.00 304C
Bachelor në "Fizikë" 2 Kimi Efrosini Kokalari 3 korrik 10.30-12.30 114A
Bachelor në "Fizikë" 2 Mekanika Analitike Bejo Duka 5 korrik 18.00-20.00 321A
Bachelor në "Fizikë" 2 Bazat e Elektrodinamikes Halil Sykja 6 korrik 18.00-20.00 321A
Bachelor në "Fizikë" 2 Elektronike Dritan Spahiu 6 korrik 15.30-17.30 321A
Bachelor në "Fizikë" 2 Fizike III (Elektromagnetizem) Sonila Boçi 6 korrik 13.00-15.00 321A
Bachelor në "Fizikë" 2 Fizike IV (Optika) Fatosh Klosi 6 korrik 10.30-12.30 321A
Bachelor në "Fizikë" 2 Matematikë e aplikuar Elisabeta Peti 6 korrik 8.00-10.00 321A
Bachelor në "Fizikë" 3 Fizike berthamore dhe e grimcave elementare Teodor Kota 4 korrik 18.00-20.00 321A
Bachelor në "Fizikë" 3 Fizike molekulare dhe strukture e lendes Fatosh Klosi 4 korrik 15.30-17.30 321A
Bachelor në "Fizikë" 3 Fizike V (Fizika Moderne) Floran Vila 4 korrik 13.00-15.00 321A
Bachelor në "Fizikë" 3 Bazat e Fizikes Statistike Margarita Ifti 5 korrik 15.30-17.30 321A
Bachelor në "Fizikë" 3 Bazat e Mekanikes Kuantike Mimoza Hafizi 5 korrik 13.00-15.00 321A
Bachelor në "Fizikë" 3 Fizika e zbatuar Dod Prenga 5 korrik 8.00-10.00 321A
Comments