Orari i Informatikes

Dega Viti Lenda Pedagogu Dita Ora Salla
Bachelor në "Informatikë" 1 Algjeber Artur Baxhaku 2 korrik 10.30-12.30 410A
Bachelor në "Informatikë" 1 Fizike Polikron Dhoqina 2 korrik 13.00-15.00 Salla I
Bachelor në "Informatikë" 1 Fizike Polikron Dhoqina 2 korrik 13.00-15.00 401B
Bachelor në "Informatikë" 1 Matematike Elida Hoxha 2 korrik 15.30-17.30 Salla I
Bachelor në "Informatikë" 1 Matematike Elida Hoxha 2 korrik 15.30-17.30 343A
Bachelor në "Informatikë" 1 Anglisht Anisa  Trifoni 6 korrik 10.30-12.30 305C
Bachelor në "Informatikë" 1 Bazat e Informatikes Daniel Ganellari 6 korrik 15.30-17.30 Salla I
Bachelor në "Informatikë" 1 Elektronike Afërdita Abazi 6 korrik 13.00-15.00 243A
Bachelor në "Informatikë" 1 Strukture te dhenash nen C Ilia Ninka 6 korrik 13.00-15.00 301B
Bachelor në "Informatikë" 1 Strukture te dhenash nen C Ilia Ninka 6 korrik 13.00-15.00 401B
Bachelor në "Informatikë" 2 Programim Java Alda Kika 4 korrik 18.00-20.00 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 2 Programim Java Alda Kika 4 korrik 18.00-20.00 343A
Bachelor në "Informatikë" 2 Statistike e aplikuar Edmira Shahu 4 korrik 15.30-17.30 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 2 Statistike e aplikuar Edmira Shahu 4 korrik 15.30-17.30 243A
Bachelor në "Informatikë" 2 UML Klesti Hoxha 4 korrik 13.00-15.00 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 2 UML Klesti Hoxha 4 korrik 13.00-15.00 243A
Bachelor në "Informatikë" 2 Algoritmike nen C     Bora Bimbari 5 korrik 18.00-20.00 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 2 Algoritmike nen C     Bora Bimbari 5 korrik 18.00-20.00 343A
Bachelor në "Informatikë" 2 Bazat e Multimedias Ana Ktona 5 korrik 15.30-17.30 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 2 Bazat e Multimedias Ana Ktona 5 korrik 15.30-17.30 343A
Bachelor në "Informatikë" 2 Matematike e aplikuar Eva Noka 5 korrik 13.00-15.00 Salla I
Bachelor në "Informatikë" 2 Matematike e aplikuar Eva Noka 5 korrik 13.00-15.00 301B
Bachelor në "Informatikë" 2 Anglisht Anisa  Trifoni 6 korrik 8.00-10.00 305C
Bachelor në "Informatikë" 2 Organizim Kompjuteri dhe Arkitekture Krenar Fortuzi 6 korrik 13.00-15.00 101B
Bachelor në "Informatikë" 2 Organizim Kompjuteri dhe Arkitekture Krenar Fortuzi 6 korrik 13.00-15.00 305C
Bachelor në "Informatikë" 3 Sisteme operimi Eriglen Gani 2 korrik 18.00-20.00 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 3 Sisteme operimi Eriglen Gani 2 korrik 18.00-20.00 243A
Bachelor në "Informatikë" 3 Databaza nen Oracle Silvana Greca 3 korrik 18.00-20.00 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 3 Databaza nen Oracle Silvana Greca 3 korrik 18.00-20.00 243A
Bachelor në "Informatikë" 3 GIS Ana Dhëmbi 3 korrik 15.30-17.30 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 3 GIS Ana Dhëmbi 3 korrik 15.30-17.30 243A
Bachelor në "Informatikë" 3 Inxhinieri Softi dhe Programim ne WEB Endrit Xhina 3 korrik 13.00-15.00 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 3 Inxhinieri Softi dhe Programim ne WEB Endrit Xhina 3 korrik 13.00-15.00 243A
Bachelor në "Informatikë" 3 Rrjetat Julian Fejzaj 3 korrik 10.30-12.30 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 3 Rrjetat Julian Fejzaj 3 korrik 10.30-12.30 301B
Bachelor në "Informatikë" 3 Sisteme Logjike Ilia Ninka 3 korrik 8.00-10.00 301B
Bachelor në "Informatikë" 3 Sisteme Logjike Ilia Ninka 3 korrik 8.00-10.00 401B
Bachelor në "Informatikë" 3 Analize Numerike Fatmir Hoxha 4 korrik 10.30-12.30 Salla M
Bachelor në "Informatikë" 3 Analize Numerike Fatmir Hoxha 4 korrik 10.30-12.30 243A
Bachelor në "Informatikë" 3 Teori Gjuhesh Denis Saatçiu 6 korrik 18.00-20.00 Salla I
Comments