Orari i Matematikes

Dega Viti Lenda Pedagogu Dita Ora Salla
Bachelor në "Matematikë" 1 Gjuhe e huaj 1 Ervin Balla 4 korrik 18.00-20.00 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 1 Gjuhe e huaj 1 Ervin Balla 4 korrik 18.00-20.00 301B
Bachelor në "Matematikë" 1 Modul i Integruar 1 Eriola Sila 4 korrik 15.30-17.30 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 1 Modul i Integruar 1 Eriola Sila 4 korrik 15.30-17.30 343A
Bachelor në "Matematikë" 1 Baze dhe Strukture te dhenash Ardi Benusi 5 korrik 18.00-20.00 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 1 Baze dhe Strukture te dhenash Ardi Benusi 5 korrik 18.00-20.00 301B
Bachelor në "Matematikë" 1 Gjeometri 1 Kujtim Dule 5 korrik 15.30-17.30 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 1 Gjeometri 1 Kujtim Dule 5 korrik 15.30-17.30 301B
Bachelor në "Matematikë" 1 Algjeber 1 Petraq Petro 6 korrik 13.00-15.00 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 1 Algjeber 1 Petraq Petro 6 korrik 13.00-15.00 343A
Bachelor në "Matematikë" 1 Algoritmike dhe Teknologji informacioni Elona Krastafillaku 6 korrik 10.30-12.30 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 1 Algoritmike dhe Teknologji informacioni Elona Krastafillaku 6 korrik 10.30-12.30 243A
Bachelor në "Matematikë" 1 Analizë matematike 1 Kristaq Gjino 6 korrik 8.00-10.00 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 1 Analizë matematike 1 Kristaq Gjino 6 korrik 8.00-10.00 401B
Bachelor në "Matematikë" 2 Modul i integruar 2 Sulejman Vezi 2 korrik 18.00-20.00 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 2 Modul i integruar 2 Sulejman Vezi 2 korrik 18.00-20.00 343A
Bachelor në "Matematikë" 2 Fizike Antoneta Deda 3 korrik 18.00-20.00 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 2 Fizike Antoneta Deda 3 korrik 18.00-20.00 343A
Bachelor në "Matematikë" 2 Gjeometri 2 Eriola Sila 3 korrik 15.30-17.30 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 2 Gjeometri 2 Eriola Sila 3 korrik 15.30-17.30 343A
Bachelor në "Matematikë" 2 Gjuhe e huaj 2 Aleksandra Janaqi 3 korrik 13.00-15.00 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 2 Gjuhe e huaj 2 Aleksandra Janaqi 3 korrik 13.00-15.00 343A
Bachelor në "Matematikë" 2 Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse Kristaq Gjino 3 korrik 10.30-12.30 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 2 Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse Kristaq Gjino 3 korrik 10.30-12.30 401B
Bachelor në "Matematikë" 2 Algjeber 2 Petraq Petro 4 korrik 13.00-15.00 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 2 Algjeber 2 Petraq Petro 4 korrik 13.00-15.00 343A
Bachelor në "Matematikë" 2 Analize matematike 2 Kristaq Gjino 4 korrik 10.30-12.30 Salla I
Bachelor në "Matematikë" 2 Analize matematike 2 Kristaq Gjino 4 korrik 10.30-12.30 343A
Bachelor në "Matematikë" 3 Bazat e gjeometrise Kujtim Dule 2 korrik 15.30-17.30 Salla M
Bachelor në "Matematikë" 3 Bazat e gjeometrise Kujtim Dule 2 korrik 15.30-17.30 243A
Bachelor në "Matematikë" 3 M.I.E.D dhe analize numerike Besiana Çobani 2 korrik 13.00-15.00 Salla M
Bachelor në "Matematikë" 3 M.I.E.D dhe analize numerike Besiana Çobani 2 korrik 13.00-15.00 301B
Bachelor në "Matematikë" 3 Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale Xhezair Teliti 2 korrik 10.30-12.30 Salla M
Bachelor në "Matematikë" 3 Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale Xhezair Teliti 2 korrik 10.30-12.30 243A
Bachelor në "Matematikë" 3 Teoria numrave Artur Baxhaku 5 korrik 18.00-20.00 401B
Bachelor në "Matematikë" 3 Teoria numrave Artur Baxhaku 5 korrik 18.00-20.00 101B
Bachelor në "Matematikë" 3 Topologji dhe integrim Valentina Shehu 5 korrik 15.30-17.30 401B
Bachelor në "Matematikë" 3 Topologji dhe integrim Valentina Shehu 5 korrik 15.30-17.30 101B
Bachelor në "Matematikë" 3 Modul i Integruar 3 Eralda Gjika 6 korrik 10.30-12.30 343A
Bachelor në "Matematikë" 3 Modul i Integruar 3 Eralda Gjika 6 korrik 10.30-12.30 301B
Bachelor në "Matematikë" 3 Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Klodiana Bani 6 korrik 10.30-12.30 401B
Bachelor në "Matematikë" 3 Probabilitet, statistike dhe optimizim direkt Klodiana Bani 6 korrik 10.30-12.30 101B
Comments