Orari i Teknologji informacioni e komunikimi

Dega Viti Lenda Pedagogu Dita Ora Salla
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Algjeber Thanas Xhillari 2 korrik 18.00-20.00 301B
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Algjeber Thanas Xhillari 2 korrik 18.00-20.00 305C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Analize n-permasore Valentina Shehu 2 korrik 15.30-17.30 301B
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Analize n-permasore Valentina Shehu 2 korrik 15.30-17.30 305C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Anglisht 4 korrik 10.30-12.30 304C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Bazat e TI Julian Fejzaj 4 korrik 13.00-15.00 304C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Fizikë Erjon Spahiu 4 korrik 15.30-17.30 304C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Programim dhe struktura te dhenash Silvana Greca 4 korrik 18.00-20.00 243A
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Analize matematike Artur Stringa 5 korrik 8.00-10.00 343A
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 1 Sisteme logjike Alba Çomo 5 korrik 10.30-12.30 112A
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 2 Programim databazash Silvana Greca 2 korrik 13.00-15.00 101B
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 2 Programim databazash Silvana Greca 2 korrik 13.00-15.00 305C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 2 Anglisht 4 korrik 8.00-10.00 304C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 2 Baza te dhenash Alba Çomo 5 korrik 15.30-17.30 243A
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 2 Sisteme shfrytezimi Besa Stringa 5 korrik 18.00-20.00 243A
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 2 Grafe dhe Algoritme Bora Bimbari 6 korrik 18.00-20.00 Salla M
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 2 POO Olti Qirici 6 korrik 13.00-15.00 Salla M
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 2 Sisteme multimediale Ana Ktona 6 korrik 15.30-17.30 Salla M
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 2 Telekomunikim dhe rrjeta Xheni Melo 6 korrik 8.00-10.00 Salla M
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Administrimi dhe siguria e Sistemeve Endrit Xhina 2 korrik 10.30-12.30 343A
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Administrimi dhe siguria e Sistemeve Endrit Xhina 2 korrik 10.30-12.30 Salla BT
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Aftesi manaxheriale Gloria Ibro 3 korrik 18.00-20.00 301B
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Aftesi manaxheriale Gloria Ibro 3 korrik 18.00-20.00 305C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 GIS Endrit Xhina 3 korrik 15.30-17.30 301B
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 GIS Endrit Xhina 3 korrik 15.30-17.30 305C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Inxhinieri Softi Klesti Hoxha 3 korrik 13.00-15.00 301B
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Inxhinieri Softi Klesti Hoxha 3 korrik 13.00-15.00 305C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Sisteme interneti Eriglen Gani 3 korrik 10.30-12.30 101B
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Sisteme interneti Eriglen Gani 3 korrik 10.30-12.30 305C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Teknologjite pa tel Irena Malolli 3 korrik 8.00-10.00 101B
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Teknologjite pa tel Irena Malolli 3 korrik 8.00-10.00 305C
Bachelor në "Teknologji Informacioni dhe komunikimi" 3 Teknologji dotNet Endrit Xhina 6 korrik 10.30-12.30 Salla M
Comments