Orari Kimi industriale e mjedisore

Dega Viti Lenda Pedagogu Dita Ora Salla
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Fizike I Lindita Hamolli 6 korrik 18.00-20.00 219A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Fizike II Teodor Kota 6 korrik 15.30-17.30 214A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Gjuhe e Huaj I 6 korrik 13.00-15.00 202C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Gjuhe e huaj II 6 korrik 13.00-15.00 201C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Informatike Patricia Tamburi 6 korrik 15.30-17.30 305C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Informatike Patricia Tamburi 6 korrik 13.00-15.00 Salla M
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Kimi Organike I Aurel Nuro 6 korrik 18.00-20.00 304C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Kimi Organike I Aurel Nuro 6 korrik 15.30-17.30 Salla M
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Kimi Pergjithshme dhe Inorganike I Alketa Lame 6 korrik 13.00-15.00 214A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Kimi Pergjithshme dhe Inorganike II Arben Memo 6 korrik 15.30-17.30 243A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Laborator Fizikes I Lindita Hamolli 6 korrik 15.30-17.30 101B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Laborator i Fizikes II Teodor Kota 6 korrik 15.30-17.30 101B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Laborator i Fizikes II Teodor Kota 6 korrik 13.00-15.00 112A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Laborator i Kimise Organike I 6 korrik 13.00-15.00 243A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Laborator i Kimise Pergjithshme Inorganike I 6 korrik 13.00-15.00 202C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Matematike I Eriola Sila 6 korrik 10.30-12.30 214A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Matematike II Eriola Sila 6 korrik 8.00-10.00 214A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Vizatim Teknik Lefter Pano 6 korrik 18.00-20.00 101B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 1 Vizatim Teknik Lefter Pano 6 korrik 15.30-17.30 101B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Trajtimi i Ujerave Sonila Vito 2 korrik 18.00-20.00 314A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Riciklimi i materialeve 3 korrik 8.00-10.00 221A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Kimi Organike II Dritan Topi 4 korrik 18.00-20.00 219A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Materialet plastike Spiro Drushku 4 korrik 15.30-17.30 219A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Njehsime ne Inxhinierine Kimike Hasime Manaj 4 korrik 13.00-15.00 221A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Procese dhe Impiante Kimike I Hasime Manaj 4 korrik 10.30-12.30 219A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Bazat e Industrise Kimike Dhimitër Haxhimihali 5 korrik 18.00-20.00 214A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Kimi Analitike I Daut Vezi 5 korrik 15.30-17.30 214A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Kimi Analitike II Daut Vezi 5 korrik 13.00-15.00 214A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Kimi Fizike II Ilo Mele 5 korrik 8.00-10.00 219A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Kimi Fizike I Adelaida Andoni 6 korrik 13.00-15.00 114A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Laborator i Kimise Analitike I Daut Vezi 6 korrik 15.30-17.30 304C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Laborator i Kimise Analitike I Daut Vezi 6 korrik 13.00-15.00 Salla M
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Laborator i Kimise Analitike II Daut Vezi 6 korrik 15.30-17.30 301B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Laborator i Kimise Fizike I 6 korrik 13.00-15.00 202C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Laborator i Kimise Fizike II Ilo Mele 6 korrik 15.30-17.30 301B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Laborator i Kimise Organike II Dritan Topi 6 korrik 13.00-15.00 114A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Laborator i Proceseve dhe Impianteve Kimike I Hasime Manaj 6 korrik 18.00-20.00 Salla BT
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Laborator i Proceseve dhe Impianteve Kimike I Hasime Manaj 6 korrik 15.30-17.30 112A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Laborator i Proceseve dhe Impianteve Kimike II Hasime Manaj 6 korrik 15.30-17.30 101B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Procese dhe Impiante Kimike II Petrit Dodebiba 6 korrik 18.00-20.00 243A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 2 Procese dhe Impiante Kimike II Petrit Dodebiba 6 korrik 15.30-17.30 305C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Laborator i Kimise Industriale I Sonila Vito 2 korrik 15.30-17.30 314A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Lenda e djegshme dhe energjia Spiro Drushku 2 korrik 13.00-15.00 201C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Matje dhe kontroll automatik Hasime Manaj 2 korrik 8.00-10.00 314A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Inxhinieri e reaksioneve kimike Dhurata Premti 3 korrik 18.00-20.00 219A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Karburantet alternative Agim Malja 3 korrik 15.30-17.30 219A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Kimi Industriale I  Roland Pinguli 3 korrik 13.00-15.00 219A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Kimi Industriale II Spiro Drushku 3 korrik 10.30-12.30 214A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Matematike e Zbatuar Eglantina Kalluçi 5 korrik 10.30-12.30 214A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Edukim Fizik Alpin Galo 6 korrik 15.30-17.30 401B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Kontrolli i cilesise se produkteve Dashamira Gjerasi 6 korrik 15.30-17.30 305C
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Laborator i Analizes Teknike Agim Malja 6 korrik 15.30-17.30 343A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Laborator i Kimise Industriale II Ismet Beqiraj 6 korrik 15.30-17.30 343A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Laborator i matjeve dhe kontrollit automatik Hasime Manaj 6 korrik 15.30-17.30 Salla I
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Ndotja e ajrit dhe efektet globale Ismet Beqiraj 6 korrik 18.00-20.00 101B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Projektim dhe ekonomi procesesh I Jozefita Marku 6 korrik 18.00-20.00 101B
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Projektim dhe ekononomi procesesh II Jozefita Marku 6 korrik 18.00-20.00 Salla I
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Projektim dhe ekononomi procesesh II Jozefita Marku 6 korrik 15.30-17.30 119A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Provim formimi Spiro Drushku 6 korrik 15.30-17.30 114A
Bachelor në "Kimi Industriale e Mjedisore" 3 Teknologji Kimike Mjedisore Ilirjana Boci 6 korrik 15.30-17.30 201C
Comments