Orari i sezonit të qershorit për vitin akademik 2013-2014

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Është shpallur orari i sezonit të qershorit për ciklin e parë , vitin e parë të ciklit të dytë dhe 

sezonin e paradiplomimit për vitet e dyta të cikli të dytë

Studentët duhet të paraqiten në datën e caktuar dhe orën e caktuar tek Klasa 1 për të zhvilluar provimin !


Oraret e provimeve