Master i Shkencave ne Biologji Mjedisore

Oraret e provimeve


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Lulëzim

Shuka

Ekofiziologji

1

1

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

301A

 

Mersin

Mersinllari

Flora dhe bimësia

1

1

A1

6/25/2014

08:00 - 10:00

301A

 

Sajmir

Beqiraj

Studimi i faunës

1

1

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

301A

 


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Gëzim

Kapidani

E Drejta Mjedisore dhe shkrimi akademik

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Lulëzim

Shuka

Ekofiziologji

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Mihallaq

Qirjo

Ekologji e Ekosistemeve

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Mersin

Mersinllari

Flora dhe Bimësia

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Alqi

Çullaj

Kimi Mjedisore

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Mersin

Mersinllari

Bimët aromatiko- mjekësore

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Sajmir

Beqiraj

Biologjia e Ujrave Detare

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Margarita

Hysko

Mikrobiologji- Ekotoksikologji

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Narin

Panariti

Vlerësimi dhe menaxhim mjedisor

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 29, 2014, 11:32 PM