Master i Shkencave ne Biologji Molekulare

Oraret e provimeve


 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Tefta

Rexha

Analiza të biologjisë së zhvillimit

1

1

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

317A

 

Emil

Xhuvani

Biofizika

1

1

A1

6/27/2014

08:00 - 10:00

302A

 

Tefta

Rexha

Biologji molekulare

1

1

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

302A

 

Margarita

Hysko

Bioteknologji mikrobike

1

1

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

301A

 


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Tefta

Rexha

Analiza të biologjisë së zhvillimit

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Emil

Xhuvani

Biofizika

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Tefta

Rexha

Biologji molekulare

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Margarita

Hysko

Bioteknologji mikrobike

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Ilia

Mikerezi

Gjenetika molekulare

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Etleva

Hamzaraj

Mikrobiologji e Avancuar

1

2

A1+Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

105C

 

Artan

Trebicka

Struktura dhe sjellja e makromolekulave

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

15:30 - 17:30

115C

 

Bora

Bimbari

Bioinformatika

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Merita

Xhetani

Gjenetika Humane

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Kristaq

Bërxholi

Kultura qelizore

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Margarita

Hysko

Mekanizmat molekularë të viruseve

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

106C

 

Mynyr

Koni

Metoda statistikore

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

106C

 

 

   

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 29, 2014, 11:35 PM