Master i Shkencave në "Biologji", me profil Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë

Oraret e provimeve

       

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Ferdinand

Bego

Historia e mendimit biologjik

1

1

A1

7/4/2014

13:00 - 15:00

301B

401B

Mimoza

Milo

Kurrikula e biologjisë dhe kimisë

1

1

A1

6/27/2014

10:30 - 12:30

KlasaD2

 

Anila

Paparisto

Metodologji e mësimit të biologjisë

1

1

A1

6/20/2014

15:30 - 17:30

KlasaD5

 

Margarita

Hysko

Plotësime në biologji dhe kimi

1

1

A1

6/13/2014

10:30 - 12:30

101B

401B


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Mimoza

Milo

Kurrikula e biologjisë dhe kimisë 

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Anila

Paparisto

Metodologji e mësimit të biologjisë

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Margarita

Hysko

Plotësime në Biologji dhe Kimi

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

15:30 - 17:30

202A

 

Anila

Paparisto

Praktikë në shkollë

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Jonida

Rapti

Psikologji zhvillimi

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

106C

 

Anila

Paparisto

Aftësimi praktik dhe projektet në Biologji (APP)

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Mirela

Lika

Edukim shëndetsor

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Mihallaq

Qirjo

Etologji

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Zyri

Bajrami

Metoda e kërkimit shkencor në edukimin biologjik

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Anila

Paparisto

Praktikë në shkollë II

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Gezim

Bare

Praktikum: Pergatitje e dosjes së mësuesit në shkollë

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

106C

 

Gezim

Bare

Testimi dhe zgjidhja e ushtrimeve në biologji

2

2

A1+Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

105C

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 29, 2014, 11:38 PM