Master Profesional ne Biologji

Oraret e provimeve


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Anila

Paparisto

Didaktika e biologjisë

1

1

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

105C

 

Margarita

Hysko

Plotësime në biologji

1

1

A1

6/25/2014

08:00 - 10:00

201A

 

Anila

Mitre

Teknika të laboratorit në biologji

1

1

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

216A

 


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Ferdinand

Bego

Historia e biologjise dhe problemet e sotme te saj

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Margarita

Hysko

Plotesime ne biologji

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Marsela

Mitrushi

Psikologji e edukimit

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Anila

Mitre

Teknika te laboratorit ne biologji

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

301A

 

Liri

Dinga

Fitogjeografi

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Gezim

Bare

Metoda e kërkimit shkencor në edukimin biologjik

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Silvana

Greca

Njohuri të informatikës dhe kompiuteri

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Gezim

Bare

Praktika profesionale

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

214C

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 29, 2014, 11:40 PM