Bachelor ne bioteknologji

Oraret e provimeve


 

Emer

Mbiemer

Lenda

Dega

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Elton

Skëndaj

Anglisht

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A1

9/11/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Semiramida

Manaj

Baza të Psikologjisë dhe Etikës në Bioteknologji

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A1

9/9/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Semiramida

Manaj

Baza të Psikologjisë dhe Etikës në Bioteknologji

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A2

9/9/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Semiramida

Manaj

Baza të Psikologjisë dhe Etikës në Bioteknologji

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

Perserites

9/9/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Valbona

Sota

Baza të Shkencës Bimore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A1

9/9/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Valbona

Sota

Baza të Shkencës Bimore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A2

9/9/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Valbona

Sota

Baza të Shkencës Bimore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

Perserites

9/9/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Valbona

Sota

Baza të Shkencës Bimore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A1

9/9/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Valbona

Sota

Baza të Shkencës Bimore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A2

9/9/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Valbona

Sota

Baza të Shkencës Bimore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

Perserites

9/9/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Valbona

Sota

Baza të Shkencës Bimore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A1

9/9/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Valbona

Sota

Baza të Shkencës Bimore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A2

9/9/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Arjana

Ylli

Baza të Shkencës Shtazore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A1

9/5/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

 

Arjana

Ylli

Baza të Shkencës Shtazore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A2

9/5/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

 

Arjana

Ylli

Baza të Shkencës Shtazore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

Perserites

9/5/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

 

Arjana

Ylli

Baza të Shkencës Shtazore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A1

9/5/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

 

Arjana

Ylli

Baza të Shkencës Shtazore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A2

9/5/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

 

Arjana

Ylli

Baza të Shkencës Shtazore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

Perserites

9/5/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

 

Arjana

Ylli

Baza të Shkencës Shtazore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A1

9/5/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

 

Arjana

Ylli

Baza të Shkencës Shtazore

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A2

9/5/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

 

Theodhor

Karaja

Biofizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A1

9/17/2014

08:00 - 10:00

412A

 

Theodhor

Karaja

Biofizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A2

9/17/2014

08:00 - 10:00

412A

 

Theodhor

Karaja

Biofizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A1

9/17/2014

08:00 - 10:00

412A

 

Theodhor

Karaja

Biofizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A2

9/17/2014

08:00 - 10:00

412A

 

Theodhor

Karaja

Biofizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

Perserites

9/17/2014

08:00 - 10:00

412A

 

Artan

Trebicka

Biokimia dhe Metabolizmi Sekondar

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A1

9/5/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Artan

Trebicka

Biokimia dhe Metabolizmi Sekondar

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A2

9/5/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Artan

Trebicka

Biokimia dhe Metabolizmi Sekondar

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A1

9/5/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Artan

Trebicka

Biokimia dhe Metabolizmi Sekondar

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A2

9/5/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Artan

Trebicka

Biokimia dhe Metabolizmi Sekondar

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

Perserites

9/5/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Ariola

Bacu

Biologji Molekulare

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A1

9/4/2014

13:00 - 15:00

301B

 

Ariola

Bacu

Biologji Molekulare

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A2

9/4/2014

13:00 - 15:00

301B

 

Ariola

Bacu

Biologji Molekulare

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A1

9/4/2014

13:00 - 15:00

301B

 

Ariola

Bacu

Biologji Molekulare

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A2

9/4/2014

13:00 - 15:00

301B

 

Ariola

Bacu

Biologji Molekulare

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

Perserites

9/4/2014

13:00 - 15:00

301B

 

Mynyr

Koni

Biostatistikë

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A1

9/16/2014

10:30 - 12:30

412A

313A

Mynyr

Koni

Biostatistikë

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A2

9/16/2014

10:30 - 12:30

412A

313A

Gledian

Caka

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A1

9/8/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Gledian

Caka

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A2

9/8/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Gledian

Caka

Bioteknologji Mjeksore dhe Farmaceutike

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

Perserites

9/8/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Linda

Luarasi

Bioteknologji ushqimore

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A1

9/15/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Linda

Luarasi

Bioteknologji ushqimore

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A2

9/15/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Linda

Luarasi

Bioteknologji ushqimore

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

Perserites

9/15/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Zhaneta

Zekaj

Citologji-Citogjenetikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A1

9/10/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Zhaneta

Zekaj

Citologji-Citogjenetikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A2

9/10/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Zhaneta

Zekaj

Citologji-Citogjenetikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

Perserites

9/10/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Zhaneta

Zekaj

Citologji-Citogjenetikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A1

9/10/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Zhaneta

Zekaj

Citologji-Citogjenetikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A2

9/10/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Spiro

Drushku

Energjia dhe biomasa

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A1

9/15/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Spiro

Drushku

Energjia dhe biomasa

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A2

9/15/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Spiro

Drushku

Energjia dhe biomasa

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

Perserites

9/15/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Arjan

Xhelaj

Fizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A2

9/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Arjan

Xhelaj

Fizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

Perserites

9/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Arjan

Xhelaj

Fizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A1

9/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Arjan

Xhelaj

Fizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A1

9/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Arjan

Xhelaj

Fizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A2

9/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Arjan

Xhelaj

Fizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

Perserites

9/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Arjan

Xhelaj

Fizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A1

9/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Arjan

Xhelaj

Fizikë e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A2

9/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Rigerta

Sadikaj

Gjenetikë e Përmirësimit

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A1

9/9/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

 

Rigerta

Sadikaj

Gjenetikë e Përmirësimit

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A2

9/9/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

 

Rigerta

Sadikaj

Gjenetikë e Përmirësimit

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A1

9/9/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

 

Rigerta

Sadikaj

Gjenetikë e Përmirësimit

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A2

9/9/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

 

Ariola

Bacu

Inxhinieria gjenetike

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A1

9/4/2014

15:30 - 17:30

313A

 

Ariola

Bacu

Inxhinieria gjenetike

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A2

9/4/2014

15:30 - 17:30

313A

 

Ariola

Bacu

Inxhinieria gjenetike

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

Perserites

9/4/2014

15:30 - 17:30

313A

 

Efrosini

Kokalari

Kimi e pergjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A1

9/5/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Efrosini

Kokalari

Kimi e pergjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A2

9/5/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Efrosini

Kokalari

Kimi e pergjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

Perserites

9/5/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Efrosini

Kokalari

Kimi e përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A1

9/5/2014

15:30 - 17:30

106C

 

Efrosini

Kokalari

Kimi e përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A2

9/5/2014

15:30 - 17:30

106C

 

Efrosini

Kokalari

Kimi e përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A1

9/5/2014

15:30 - 17:30

106C

 

Efrosini

Kokalari

Kimi e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A1

9/5/2014

15:30 - 17:30

106C

 

Efrosini

Kokalari

Kimi e Përgjithshme

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A2

9/5/2014

15:30 - 17:30

106C

 

Alma

Emiri

Kimi Organike

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A1

9/4/2014

08:00 - 10:00

204C

308C

Alma

Emiri

Kimi Organike

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A2

9/4/2014

08:00 - 10:00

204C

308C

Alma

Emiri

Kimi Organike

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

Perserites

9/4/2014

08:00 - 10:00

204C

308C

Alma

Emiri

Kimi organike

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A1

9/4/2014

08:00 - 10:00

204C

308C

Alma

Emiri

Kimi organike

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A2

9/4/2014

08:00 - 10:00

204C

308C

Alma

Emiri

Kimi organike

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

Perserites

9/4/2014

08:00 - 10:00

204C

308C

Alma

Emiri

Kimi Organike

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A1

9/4/2014

08:00 - 10:00

204C

308C

Alma

Emiri

Kimi Organike

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A2

9/4/2014

08:00 - 10:00

204C

308C

Valbona

Sota

Kulturat Qelizore dhe Indore

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A1

9/10/2014

08:00 - 10:00

106C

 

Valbona

Sota

Kulturat Qelizore dhe Indore

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A2

9/10/2014

08:00 - 10:00

106C

 

Valbona

Sota

Kulturat Qelizore dhe Indore

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A1

9/10/2014

08:00 - 10:00

106C

 

Valbona

Sota

Kulturat Qelizore dhe Indore

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A2

9/10/2014

08:00 - 10:00

106C

 

Markela

Muça

Matematikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A1

9/9/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Markela

Muça

Matematikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

1

A2

9/9/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Markela

Muça

Matematikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A1

9/9/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Markela

Muça

Matematikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

A2

9/9/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Markela

Muça

Matematikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

3

Perserites

9/9/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Markela

Muça

Matematikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A1

9/9/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Markela

Muça

Matematikë

Bachelor në "Bioteknologji"

1

2

A2

9/9/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Klementina

Puto

Mikrobiologji dhe Gjenetikë e Mikroorganizmave

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A1

9/8/2014

10:30 - 12:30

401B

 

Klementina

Puto

Mikrobiologji dhe Gjenetikë e Mikroorganizmave

Bachelor në "Bioteknologji"

2

2

A2

9/8/2014

10:30 - 12:30

401B

 

Klementina

Puto

Mikrobiologji dhe Gjenetikë e Mikroorganizmave

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A1

9/8/2014

10:30 - 12:30

401B

 

Klementina

Puto

Mikrobiologji dhe Gjenetikë e Mikroorganizmave

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

A2

9/8/2014

10:30 - 12:30

401B

 

Klementina

Puto

Mikrobiologji dhe Gjenetikë e Mikroorganizmave

Bachelor në "Bioteknologji"

2

3

Perserites

9/8/2014

10:30 - 12:30

401B

 

Linda

Luarasi

Mikrobiologji Industriale

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A1

9/8/2014

15:30 - 17:30

308C

 

Linda

Luarasi

Mikrobiologji Industriale

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A2

9/8/2014

15:30 - 17:30

308C

 

Linda

Luarasi

Mikrobiologji Industriale

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

Perserites

9/8/2014

15:30 - 17:30

308C

 

Gledian

Caka

Teknologjite e trajtimit te mbetjeve

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A1

9/15/2014

13:00 - 15:00

301B

 

Klementina

Puto

Virologji- Imunologji

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A1

9/8/2014

13:00 - 15:00

301A

 

Klementina

Puto

Virologji- Imunologji

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

A2

9/8/2014

13:00 - 15:00

301A

 

Klementina

Puto

Virologji- Imunologji

Bachelor në "Bioteknologji"

3

3

Perserites

9/8/2014

13:00 - 15:00

301A

 


  

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 29, 2014, 11:42 PM