Master Profesional ne Bioteknologji Mjedisore

Oraret e provimeve


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Arjana

Ylli

Bioteknologjia e ekosistemeve ujore-bioindikatorët

1

1

Perserites

9/5/2014

10:30 - 12:30

215C

 

Ariola

Bacu

Markerët Molekularë

1

1

Perserites

9/10/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Oltion

Marko

Mbrojtja e tokës nga errozioni

1

1

Perserites

9/10/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

 

Rigerta

Sadikaj

Menaxhimi dhe rehabilitimi mjedisor

1

1

Perserites

9/11/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Klementina

Puto

Mikrobiologjia mjedisore

1

1

Perserites

9/15/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 29, 2014, 11:46 PM