Bachelor ne Fizike

Oraret e provimeve

 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Thanas

Xhillari

Algjebër dhe gjeometri

1

1

A1

9/11/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Thanas

Xhillari

Algjebër dhe gjeometri

1

1

A2

9/11/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Thanas

Xhillari

Algjebër dhe gjeometri

1

1

Perserites

9/11/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Thanas

Xhillari

Algjebër dhe Gjeometri

1

3

A1

9/11/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Thanas

Xhillari

Algjebër dhe Gjeometri

1

3

Perserites

9/11/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Thanas

Xhillari

Algjebër dhe gjeometri

1

2

A1

9/11/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Thanas

Xhillari

Algjebër dhe gjeometri

1

2

A2

9/11/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Thanas

Xhillari

Algjebër dhe gjeometri

1

2

Perserites

9/11/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Artur

Stringa

Analiza Matematike

1

1

A1

9/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Artur

Stringa

Analiza Matematike

1

1

A2

9/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Artur

Stringa

Analiza Matematike

1

1

Perserites

9/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Artur

Stringa

Analiza Matematike

1

3

A1

9/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Artur

Stringa

Analiza Matematike

1

3

Perserites

9/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Artur

Stringa

Analiza Matematike

1

2

A1

9/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Artur

Stringa

Analiza Matematike

1

2

A2

9/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Artur

Stringa

Analiza Matematike

1

2

Perserites

9/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Artan

Boriçi

Analizë numerike

2

3

A1

9/15/2014

13:00 - 15:00

301B

 

Halil

Sykja

Bazat e elektrodinamikës

2

2

A1

9/9/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Halil

Sykja

Bazat e elektrodinamikës

2

2

A2

9/9/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Halil

Sykja

Bazat e elektrodinamikës

2

2

Perserites

9/9/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Halil

Sykja

Bazat e elektrodinamikës

2

3

A1

9/9/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Halil

Sykja

Bazat e elektrodinamikës

2

3

Perserites

9/9/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Margarita

Ifti

Bazat e Fizikës Statistike

3

3

A1

9/9/2014

13:00 - 15:00

KlasaD3

 

Margarita

Ifti

Bazat e Fizikës Statistike

3

3

Perserites

9/9/2014

13:00 - 15:00

KlasaD3

 

Mimoza

Hafizi

Bazat e Menkanikës Kuantike

3

3

A1

9/9/2014

15:30 - 17:30

101B

 

Mimoza

Hafizi

Bazat e Menkanikës Kuantike

3

3

Perserites

9/9/2014

15:30 - 17:30

101B

 

Dritan

Spahiu

Elektronikë

2

3

A1

9/5/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Dritan

Spahiu

Elektronikë

2

3

Perserites

9/5/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Floran

Vila

Fizika  V (Moderne)

3

3

A1

9/9/2014

08:00 - 10:00

106C

 

Floran

Vila

Fizika  V (Moderne)

3

3

Perserites

9/9/2014

08:00 - 10:00

106C

 

Teodor

Kote

Fizikë  bërthamore dhe e grimcave elementare

3

3

A1

9/10/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Teodor

Kote

Fizikë  bërthamore dhe e grimcave elementare

3

3

Perserites

9/10/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Fatosh

Klosi

Fizikë  molekuare dhe strukturë e lëndës

3

3

A1

9/8/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Fatosh

Klosi

Fizikë  molekuare dhe strukturë e lëndës

3

3

Perserites

9/8/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Mimoza

Hafizi

Fizikë e zbatuar (4 module)

3

3

A1

9/10/2014

08:00 - 10:00

308C

 

Mimoza

Hafizi

Fizikë e zbatuar (4 module)

3

3

Perserites

9/10/2014

08:00 - 10:00

308C

 

Antoneta

Deda

Fizikë I (Mekanika)

1

1

A1

9/4/2014

13:00 - 15:00

412A

212A

Antoneta

Deda

Fizikë I (Mekanika)

1

1

A2

9/4/2014

13:00 - 15:00

412A

212A

Antoneta

Deda

Fizikë I (Mekanika)

1

1

Perserites

9/4/2014

13:00 - 15:00

412A

212A

Antoneta

Deda

Fizikë I (Mekanika)

1

3

A1

9/4/2014

13:00 - 15:00

412A

212A

Antoneta

Deda

Fizikë I (Mekanika)

1

3

Perserites

9/4/2014

13:00 - 15:00

412A

212A

Antoneta

Deda

Fizikë I (Mekanika)

1

2

A1

9/4/2014

13:00 - 15:00

412A

212A

Antoneta

Deda

Fizikë I (Mekanika)

1

2

A2

9/4/2014

13:00 - 15:00

412A

212A

Antoneta

Deda

Fizikë I (Mekanika)

1

2

Perserites

9/4/2014

13:00 - 15:00

412A

212A

Fatosh

Klosi

Fizikë II (Fizika molekulare dhe termodinamika)

1

1

A1

9/8/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Fatosh

Klosi

Fizikë II (Fizika molekulare dhe termodinamika)

1

1

A2

9/8/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Fatosh

Klosi

Fizikë II (Fizika molekulare dhe termodinamika)

1

1

Perserites

9/8/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Fatosh

Klosi

Fizikë II (Fizika molekulare dhe termodinamika)

1

3

A1

9/8/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Fatosh

Klosi

Fizikë II (Fizika molekulare dhe termodinamika)

1

3

Perserites

9/8/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Fatosh

Klosi

Fizikë II (Fizika molekulare dhe termodinamika)

1

2

A1

9/8/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Fatosh

Klosi

Fizikë II (Fizika molekulare dhe termodinamika)

1

2

A2

9/8/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Fatosh

Klosi

Fizikë II (Fizika molekulare dhe termodinamika)

1

2

Perserites

9/8/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Sonila

Boçi

Fizikë III (Elektromagnetizëm)

2

2

A1

9/10/2014

13:00 - 15:00

KlasaD4

KlasaD6

Sonila

Boçi

Fizikë III (Elektromagnetizëm)

2

2

A2

9/10/2014

13:00 - 15:00

KlasaD4

KlasaD6

Sonila

Boçi

Fizikë III (Elektromagnetizëm)

2

2

Perserites

9/10/2014

13:00 - 15:00

KlasaD4

KlasaD6

Sonila

Boçi

Fizikë III (Elektromagnetizëm)

2

3

A1

9/10/2014

13:00 - 15:00

KlasaD4

KlasaD6

Sonila

Boçi

Fizikë III (Elektromagnetizëm)

2

3

Perserites

9/10/2014

13:00 - 15:00

KlasaD4

KlasaD6

Fatosh

Klosi

Fizikë IV (Optika)

2

2

A1

9/8/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Fatosh

Klosi

Fizikë IV (Optika)

2

2

A2

9/8/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Fatosh

Klosi

Fizikë IV (Optika)

2

2

Perserites

9/8/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Fatosh

Klosi

Fizikë IV (Optika)

2

3

A1

9/8/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Fatosh

Klosi

Fizikë IV (Optika)

2

3

Perserites

9/8/2014

15:30 - 17:30

KlasaD4

 

Klodiana

Skëndaj

Gjuhë e huaj

1

1

A1

9/11/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Klodiana

Skëndaj

Gjuhë e huaj

1

1

A2

9/11/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Areti

Bojaxhiu

Informatikë

1

2

A2

9/15/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Areti

Bojaxhiu

Informatikë

1

2

Perserites

9/15/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Elisabeta

Peti

Informatikë

1

1

A2

9/5/2014

13:00 - 15:00

301A

 

Ana

Dhëmbi

Informatikë

1

1

A1

9/4/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Ana

Dhëmbi

Informatikë

1

1

Perserites

9/4/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Ana

Dhëmbi

Informatikë

1

1

A2

9/4/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Efrosini

Kokalari

Kimi

2

2

A1

9/5/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Efrosini

Kokalari

Kimi

2

2

A2

9/5/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Efrosini

Kokalari

Kimi

2

2

Perserites

9/5/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Efrosini

Kokalari

Kimi

2

3

Perserites

9/5/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Elisabeta

Peti

Matematikë e aplikuar

2

3

A1

9/5/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Elisabeta

Peti

Matematikë e aplikuar

2

3

Perserites

9/5/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Elisabeta

Peti

Matematikë e zbatuar

2

2

A1

9/8/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Elisabeta

Peti

Matematikë e zbatuar

2

2

A2

9/8/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Elisabeta

Peti

Matematikë e zbatuar

2

2

Perserites

9/8/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Polikron

Dhoqina

Matjet dhe përpunimi i të dhënave

1

3

Perserites

9/15/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Bejo

Duka

Mekanika Analitike

2

2

A1

9/16/2014

08:00 - 10:00

106C

304C

Bejo

Duka

Mekanika Analitike

2

2

A2

9/16/2014

08:00 - 10:00

106C

304C

Bejo

Duka

Mekanika Analitike

2

2

Perserites

9/16/2014

08:00 - 10:00

106C

304C

Bejo

Duka

Mekanika Analitike

2

3

A1

9/16/2014

08:00 - 10:00

106C

304C

Bejo

Duka

Mekanika Analitike

2

3

Perserites

9/16/2014

08:00 - 10:00

106C

304C

Polikron

Dhoqina

Praktikum e fizikës

1

1

A1

9/10/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Polikron

Dhoqina

Praktikum e fizikës

1

1

A2

9/10/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Polikron

Dhoqina

Praktikum e fizikës

1

1

Perserites

9/10/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Polikron

Dhoqina

Praktikum e fizikës

1

2

A1

9/10/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Polikron

Dhoqina

Praktikum e fizikës

1

2

A2

9/10/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Artan

Boriçi

Programim

2

2

A1

9/4/2014

08:00 - 10:00

401B

 

Artan

Boriçi

Programim

2

2

A2

9/4/2014

08:00 - 10:00

401B

 

Artan

Boriçi

Programim

2

2

Perserites

9/4/2014

08:00 - 10:00

401B

 


Ĉ
Endri Zjarri,
Oct 2, 2014, 2:20 AM