Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

Oraret e provimeve
 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Polikron

Dhoqina

Didaktikë e fizikës

1

1

A1

9/4/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Polikron

Dhoqina

Didaktikë e Fizikës 

1

2

A1

9/4/2014

15:30 - 17:30

301B

 

Halil

Sykja

Formim i specializuar

2

2

Perserites

9/5/2014

10:30 - 12:30

215C

 

Bardhyl

 Musai

Metodikat e mësimdhënies dhe Mendimi kritik

1

1

A1

9/10/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Bejo

Duka

Plotësime të Fizikës dhe metoda të zgjidhjes së problemave

1

1

A1

9/19/2014

08:00 - 10:00

302A

 

Bejo

Duka

Plotësime të Fizikës dhe metoda të zgjidhjes së problemave

1

2

Perserites

9/19/2014

08:00 - 10:00

302A

 

Bejo

Duka

Plotësime të Fizikës dhe metoda të zgjidhjes së problemave

1

2

A1

9/19/2014

08:00 - 10:00

302A

 

Sonila

Boçi

Shkenca universi

1

1

A1

9/10/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

 

Gerda

Sula

Të nxënit dhe menaxhimi i klasës

1

1

A1

9/11/2014

15:30 - 17:30

212A

 

Valbona

Softa

Vlerësim

1

1

A1

9/15/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Nazmi

Xhomara

Zhvillim kurrikule

1

1

A1

9/15/2014

13:00 - 15:00

301B

 

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:06 AM