Bachelor ne Informatike

Oraret e provimeve


Emer

Mbiemer

Lenda

VitLende

VitStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Bejo

Duka

Fizikë

1

1

Perserites

7/4/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Bejo

Duka

Fizikë

1

1

A1

7/4/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Bejo

Duka

Fizikë

1

1

A2

7/4/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Bejo

Duka

Fizikë

1

2

Perserites

7/4/2014

13:00 - 15:00

313A

302A

Bejo

Duka

Fizikë

1

2

A1

7/4/2014

13:00 - 15:00

313A

302A

Bejo

Duka

Fizikë

1

2

A2

7/4/2014

13:00 - 15:00

313A

302A

Erjon

Spahiu

Fizikë

1

1

B1

7/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Erjon

Spahiu

Fizikë

1

1

B2

7/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

KlasaD3

Erjon

Spahiu

Fizikë

1

2

B1

7/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Erjon

Spahiu

Fizikë

1

2

B2

7/4/2014

10:30 - 12:30

301B

 

Polikron

Dhoqina

Fizikë

1

2

C1

7/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD2

KlasaD5

Polikron

Dhoqina

Fizikë

1

2

C2

7/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD2

KlasaD5

Polikron

Dhoqina

Fizikë

1

1

C1

7/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD2

KlasaD5

Polikron

Dhoqina

Fizikë

1

1

C2

7/4/2014

15:30 - 17:30

KlasaD2

KlasaD5

Besiana

Çobani

Matematikë

1

1

C1

6/25/2014

10:30 - 12:30

412A

302A

Besiana

Çobani

Matematikë

1

1

C2

6/25/2014

10:30 - 12:30

412A

302A

Besiana

Çobani

Matematikë

1

2

C1

6/25/2014

08:00 - 10:00

106C

215C

Besiana

Çobani

Matematikë

1

2

C2

6/25/2014

08:00 - 10:00

106C

215C

Elida

Hoxha

Matematikë

1

1

B1

6/25/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Elida

Hoxha

Matematikë

1

1

B2

6/25/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Elida

Hoxha

Matematikë

1

2

B1

6/25/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Elida

Hoxha

Matematikë

1

2

B2

6/25/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Kristaq    

Gjino

Matematikë

1

1

A1

6/25/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Kristaq

Gjino

Matematikë

1

1

A2

6/25/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Kristaq

Gjino

Matematikë

1

1

Perserites

6/25/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Kristaq

Gjino

Matematikë

1

2

A1

6/25/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Kristaq

Gjino

Matematikë

1

2

A2

6/25/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Kristaq

Gjino

Matematikë

1

2

Perserites

6/25/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Ilia

Ninka

Struktura të dhënash nën C

1

1

A1

6/16/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Ilia

Ninka

Struktura të dhënash nën C

1

1

A2

6/16/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Ilia

Ninka

Struktura të dhënash nën C

1

1

Perserites

6/16/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Ilia

Ninka

Struktura të dhënash nën C

1

2

A1

6/16/2014

18:00 - 20:00

212A

 

Ilia

Ninka

Struktura të dhënash nën C

1

2

A2

6/16/2014

18:00 - 20:00

212A

 

Ilia

Ninka

Struktura të dhënash nën C

1

2

Perserites

6/16/2014

18:00 - 20:00

212A

 

Denis

Saatçiu

Struktura të dhënash nën C

1

1

B1

6/16/2014

10:30 - 12:30

KlasaD2

KlasaD5

Denis

Saatçiu

Struktura të dhënash nën C

1

1

B2

6/16/2014

10:30 - 12:30

KlasaD2

KlasaD5

Denis

Saatçiu

Struktura të dhënash nën C

1

2

B1

6/16/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Denis

Saatçiu

Struktura të dhënash nën C

1

2

B2

6/16/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Denis

Saatçiu

Struktura të dhënash nën C

1

3

B1

6/16/2014

13:00 - 15:00

302A

 

Denis

Saatçiu

Struktura të dhënash nën C

1

3

B2

6/16/2014

13:00 - 15:00

302A

 

Alba

Çomo

Struktura të dhënash nën C

1

1

C1

6/16/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Alba

Çomo

Struktura të dhënash nën C

1

1

C2

6/16/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Alba

Çomo

Struktura të dhënash nën C

1

2

C1

6/16/2014

08:00 - 10:00

302A

317A

Alba

Çomo

Struktura të dhënash nën C

1

2

C2

6/16/2014

08:00 - 10:00

302A

317A

Ilia

Ninka

Struktura të dhënash nën C

1

3

A1

6/16/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Ilia

Ninka

Struktura të dhënash nën C

1

3

A2

6/16/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Ilia

Ninka

Struktura të dhënash nën C

1

3

Perserites

6/16/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Bora

Bimbari

Algoritmikë nën C 

2

2

C1

7/4/2014

13:00 - 15:00

412A

 

Bora

Bimbari

Algoritmikë nën C 

2

2

C2

7/4/2014

13:00 - 15:00

412A

 

Denis

Saatçiu

Algoritmikë nën C 

2

2

B1

7/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Denis

Saatçiu

Algoritmikë nën C 

2

2

B2

7/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Bora

Bimbari

Algoritmikë nën C 

2

2

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Bora

Bimbari

Algoritmikë nën C 

2

2

A2

7/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Bora

Bimbari

Algoritmikë nën C 

2

2

Perserites

7/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

3

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD5

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

3

A2

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD5

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

3

Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD5

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

2

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD5

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

2

A2

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD5

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

2

Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD5

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

2

C1

6/13/2014

13:00 - 15:00

302A

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

2

C2

6/13/2014

13:00 - 15:00

302A

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

3

B1

6/13/2014

10:30 - 12:30

301A

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

2

B1

6/13/2014

10:30 - 12:30

301A

 

Olti

Qirici

Bazat e infografisë

2

2

B2

6/13/2014

10:30 - 12:30

301A

 

Amanda

Zeqiri

Matematikë e aplikuar

2

2

C2

6/20/2014

10:30 - 12:30

212A

313A

Amanda

Zeqiri

Matematikë e aplikuar

2

2

C1

6/20/2014

10:30 - 12:30

212A

313A

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

3

B1

6/20/2014

10:30 - 12:30

101B

401B

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

3

B2

6/20/2014

10:30 - 12:30

101B

401B

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

2

B1

6/20/2014

10:30 - 12:30

101B

401B

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

2

B2

6/20/2014

10:30 - 12:30

101B

401B

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

2

Perserites

6/20/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

2

A1

6/20/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

2

A2

6/20/2014

15:30 - 17:30

304C

204C

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

3

A1

6/20/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

3

A2

6/20/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Eva

Noka

Matematikë e aplikuar

2

3

Perserites

6/20/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Alda

Kika

Programim Java

2

2

B1

6/27/2014

13:00 - 15:00

KlasaD2

KlasaD5

Alda

Kika

Programim Java

2

2

B2

6/27/2014

13:00 - 15:00

KlasaD2

KlasaD5

Alda

Kika

Programim Java

2

2

A1

6/27/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Alda

Kika

Programim Java

2

2

A2

6/27/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Alda

Kika

Programim Java

2

2

Perserites

6/27/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Alda

Kika

Programim Java

2

2

C1

6/27/2014

15:30 - 17:30

101B

401B

Alda

Kika

Programim Java

2

2

C2

6/27/2014

15:30 - 17:30

101B

401B

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

3

B1

6/13/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

3

B2

6/13/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

2

B1

6/13/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

2

B2

6/13/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

2

C1

6/13/2014

13:00 - 15:00

212A

 

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

2

C2

6/13/2014

13:00 - 15:00

212A

 

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

3

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

212A

317A

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

3

A2

6/13/2014

08:00 - 10:00

212A

317A

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

3

Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

212A

317A

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

2

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

212A

317A

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

2

A2

6/13/2014

08:00 - 10:00

212A

317A

Edmira

Shahu

Statistikë e aplikuar

2

2

Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

212A

317A

Gerta

Gradeci

UML

2

2

C1

6/13/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Gerta

Gradeci

UML

2

2

C2

6/13/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Gerta

Gradeci

UML

2

2

B1

6/13/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Gerta

Gradeci

UML

2

2

B2

6/13/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Gerta

Gradeci

UML

2

3

B1

6/13/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Gerta

Gradeci

UML

2

3

B2

6/13/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Gerta

Gradeci

UML

2

2

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Gerta

Gradeci

UML

2

2

A2

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Gerta

Gradeci

UML

2

2

Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Gerta

Gradeci

UML

2

3

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Gerta

Gradeci

UML

2

3

A2

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Gerta

Gradeci

UML

2

3

Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Silvana

Greca

Databaza nën Oracle

3

3

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

 

Silvana

Greca

Databaza nën Oracle

3

3

A2

6/20/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Silvana

Greca

Databaza nën Oracle

3

3

Perserites

6/20/2014

13:00 - 15:00

412A

 

Silvana

Greca

Databaza nën Oracle

3

3

B1

6/20/2014

15:30 - 17:30

412A

313A

Silvana

Greca

Databaza nën Oracle

3

3

B2

6/20/2014

15:30 - 17:30

412A

313A

Bora

Bimbari

Inxhinieri softi dhe Programim në web

3

3

B1

6/16/2014

15:30 - 17:30

412A

313A

Bora

Bimbari

Inxhinieri softi dhe Programim në web

3

3

B2

6/16/2014

15:30 - 17:30

412A

313A

Bora

Bimbari

Inxhinieri softi dhe Programim në web

3

3

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Bora

Bimbari

Inxhinieri softi dhe Programim në web

3

3

A2

6/16/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Bora

Bimbari

Inxhinieri softi dhe Programim në web

3

3

Perserites

6/16/2014

13:00 - 15:00

212A

 

Julian

Fejzaj

Rrjetat

3

3

A1

6/10/2014

08:00 - 10:00

204C

 

Julian

Fejzaj

Rrjetat

3

3

A2

6/10/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Julian

Fejzaj

Rrjetat

3

3

Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

412A

 

Julian

Fejzaj

Rrjetat

3

3

B1

6/10/2014

15:30 - 17:30

412A

313A

Julian

Fejzaj

Rrjetat

3

3

B2

6/10/2014

15:30 - 17:30

412A

313A

Denada

Çollaku

Sisteme operimi

3

3

B1

6/4/2014

15:30 - 17:30

412A

313A

Denada

Çollaku

Sisteme operimi

3

3

B2

6/4/2014

15:30 - 17:30

412A

313A

Denada

Çollaku

Sisteme operimi

3

3

A1

6/4/2014

08:00 - 10:00

204C

 

Denada

Çollaku

Sisteme operimi

3

3

A2

6/4/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Denada

Çollaku

Sisteme operimi

3

3

Perserites

6/4/2014

13:00 - 15:00

304C

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 5:24 AM