Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Oraret e provimeve

  


  

Emer

Mbiemer

Lenda

VitLende

VitStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

1

A1

7/3/2014

13:00 - 15:00

304C

204C

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

1

A2

7/3/2014

13:00 - 15:00

304C

204C

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

1

Perserites

7/3/2014

13:00 - 15:00

304C

204C

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

2

A1

7/3/2014

15:30 - 17:30

304C

 

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

2

A2

7/3/2014

15:30 - 17:30

304C

 

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

2

Perserites

7/3/2014

15:30 - 17:30

304C

 

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

2

B1

7/3/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

2

B2

7/3/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

1

B1

7/3/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

1

B2

7/3/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Valentina

Shehu

Analizë n-përmasore

1

1

B1

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Valentina

Shehu

Analizë n-përmasore

1

1

B2

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Valentina

Shehu

Analizë n-përmasore

1

2

B1

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Valentina

Shehu

Analizë n-përmasore

1

2

B2

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Artur

Stringa

Analizë n-përmasore

1

1

A1

6/26/2014

10:30 - 12:30

304C

204C

Artur

Stringa

Analizë n-përmasore

1

1

A2

6/26/2014

10:30 - 12:30

304C

204C

Artur

Stringa

Analizë n-përmasore

1

1

Perserites

6/26/2014

10:30 - 12:30

304C

204C

Artur

Stringa

Analizë n-përmasore

1

2

Perserites

6/26/2014

13:00 - 15:00

304C

 

Artur

Stringa

Analizë n-përmasore

1

2

A1

6/26/2014

13:00 - 15:00

304C

 

Artur

Stringa

Analizë n-përmasore

1

2

A2

6/26/2014

13:00 - 15:00

304C

 

Leogena

Zhaka

Programim e Struktura të dhënash

1

1

Perserites

6/19/2014

13:00 - 15:00

304C

204C

Leogena

Zhaka

Programim e Struktura të dhënash

1

1

A1

6/19/2014

13:00 - 15:00

304C

204C

Leogena

Zhaka

Programim e Struktura të dhënash

1

1

A2

6/19/2014

13:00 - 15:00

304C

204C

Leogena

Zhaka

Programim e Struktura të dhënash

1

2

Perserites

6/19/2014

15:30 - 17:30

313A

 

Leogena

Zhaka

Programim e Struktura të dhënash

1

2

A1

6/19/2014

15:30 - 17:30

313A

 

Leogena

Zhaka

Programim e Struktura të dhënash

1

2

A2

6/19/2014

15:30 - 17:30

313A

 

Leogena

Zhaka

Programim e Struktura të dhënash

1

3

Perserites

6/19/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Leogena

Zhaka

Programim e Struktura të dhënash

1

3

A1

6/19/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Leogena

Zhaka

Programim e Struktura të dhënash

1

3

A2

6/19/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Silvana

Greca

Programim e Struktura të dhënash

1

3

A3

6/19/2014

18:00 - 20:00

313A

 

Silvana

Greca

Programim e Struktura të dhënash

1

2

B2

6/19/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Silvana

Greca

Programim e Struktura të dhënash

1

1

B1

6/19/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Silvana

Greca

Programim e Struktura të dhënash

1

1

B2

6/19/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Silvana

Greca

Programim e Struktura të dhënash

1

2

B1

6/19/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Alba

Çomo

Sisteme logjike

1

1

B2

6/12/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Alba

Çomo

Sisteme logjike

1

1

B1

6/12/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Alba

Çomo

Sisteme Logjike

1

2

B1

6/12/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Alba

Çomo

Sisteme Logjike

1

2

B2

6/12/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Ilia

Ninka

Sisteme logjike

1

1

Perserites

6/12/2014

13:00 - 15:00

304C

204C

Ilia

Ninka

Sisteme logjike

1

1

A1

6/12/2014

13:00 - 15:00

304C

204C

Ilia

Ninka

Sisteme logjike

1

1

A2

6/12/2014

13:00 - 15:00

304C

204C

Ilia

Ninka

Sisteme Logjike

1

2

Perserites

6/12/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Ilia

Ninka

Sisteme Logjike

1

2

A1

6/12/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Ilia

Ninka

Sisteme Logjike

1

2

A2

6/12/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Ilia

Ninka

Sisteme logjike

1

3

A1

6/12/2014

18:00 - 20:00

115C

 

Ilia

Ninka

Sisteme logjike

1

3

A3

6/12/2014

18:00 - 20:00

115C

 

Alba

Çomo

Baza të dhënash

2

2

A1

7/3/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Alba

Çomo

Baza të dhënash

2

2

A2

7/3/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Alba

Çomo

Baza të dhënash

2

2

Perserites

7/3/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Alba

Çomo

Baza të dhënash

2

2

B1

7/3/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Alba

Çomo

Baza të dhënash

2

2

B2

7/3/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Silvana

Greca

Programim databazash

2

2

B1

6/26/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Silvana

Greca

Programim databazash

2

2

B2

6/26/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Silvana

Greca

Programim databazash

2

2

A1

6/26/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Silvana

Greca

Programim databazash

2

2

A2

6/26/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Silvana

Greca

Programim databazash

2

2

Perserites

6/26/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Ana

Ktona

Sisteme multimediale

2

2

A1

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Ana

Ktona

Sisteme multimediale

2

2

A2

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Ana

Ktona

Sisteme multimediale

2

2

Perserites

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Ana

Ktona

Sisteme multimediale

2

2

B1

6/26/2014

10:30 - 12:30

412A

302A

Ana

Ktona

Sisteme multimediale

2

2

B2

6/26/2014

10:30 - 12:30

412A

302A

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

2

2

B1

6/19/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

2

2

B2

6/19/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

2

2

A1

6/19/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

2

2

A2

6/19/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

2

2

Perserites

6/19/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

2

3

A2

6/19/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

2

3

A3

6/19/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

2

3

Perserites

6/19/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Eriglen

Gani

Sisteme shfrytëzimi

2

3

A1

6/19/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

2

2

A1

6/12/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

2

2

A2

6/12/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

2

2

Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

2

3

A1

6/12/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

2

3

A2

6/12/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

2

3

A3

6/12/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

2

3

Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

2

2

B1

6/12/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Xheni

Melo

Telekomunikim dhe rrjeta

2

2

B2

6/12/2014

13:00 - 15:00

412A

302A

Endrit

Xhina

Aftësi manaxheriale

3

3

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

301B

 

Endrit

Xhina

Aftësi manaxheriale

3

3

A2

6/20/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Endrit

Xhina

Aftësi manaxheriale

3

3

A3

6/20/2014

13:00 - 15:00

304C

 

Endrit

Xhina

Aftësi manaxheriale

3

3

Perserites

6/20/2014

15:30 - 17:30

115C

 

Leogena

Zhaka

GIS

3

3

A1

6/4/2014

08:00 - 10:00

101B

401B

Leogena

Zhaka

GIS

3

3

A2

6/4/2014

08:00 - 10:00

101B

401B

Leogena

Zhaka

GIS

3

3

A3

6/4/2014

08:00 - 10:00

101B

401B

Leogena

Zhaka

GIS

3

3

Perserites

6/4/2014

08:00 - 10:00

101B

401B

Klesti

Hoxha

Inxhinieri softi

3

3

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Klesti

Hoxha

Inxhinieri softi

3

3

A2

6/16/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Klesti

Hoxha

Inxhinieri softi

3

3

A3

6/16/2014

13:00 - 15:00

304C

 

Klesti

Hoxha

Inxhinieri softi

3

3

Perserites

6/16/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Eriglen

Gani

Sisteme interneti

3

3

A1

6/10/2014

08:00 - 10:00

101B

 

Eriglen

Gani

Sisteme interneti

3

3

A2

6/10/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

 

Eriglen

Gani

Sisteme interneti

3

3

A3

6/10/2014

13:00 - 15:00

304C

 

Eriglen

Gani

Sisteme interneti

3

3

Perserites

6/10/2014

15:30 - 17:30

101B

 

Irena

Malolli

Teknologjite pa tel

3

3

A1

6/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Irena

Malolli

Teknologjite pa tel

3

3

A2

6/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Irena

Malolli

Teknologjite pa tel

3

3

A3

6/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Irena

Malolli

Teknologjite pa tel

3

3

Perserites

6/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

  


Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 5:26 AM