Master i Shkencave ne "Teknologji Informacioni"

Oraret e provimeve


 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Xheni

Melo

Data wharehouse

1

1

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

201C

101C

Endrit

Xhina

E-commerce

1

1

A1

6/27/2014

10:30 - 12:30

301B

NULL

Denis

Saatçiu

Inteligjencë Biznesi

1

1

A1

6/20/2014

10:30 - 12:30

301B

NULL

Julian

Fejzaj

Manaxhimi i sigurisë së informacionit

1

1

A1

6/13/2014

10:30 - 12:30

115C

NULL

Leogena

Zhaka

Teknologjitë e stokimit

1

1

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

101C

NULL

  

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:13 AM