Master Profesional Informatike Biznesi

Oraret e provimeve

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Ana

Ktona

Analizë biznesi

1

1

A1

7/4/2014

15:30 - 17:30

212A

313A

Ana

Dhëmbi

E-commerce

1

1

A1

6/25/2014

08:00 - 10:00

101B

401B

Artur

Baxhaku

Hyrje në kriptografi

1

1

A1

6/16/2014

10:30 - 12:30

212A

313A


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Ana

Ktona

Analizë biznesi

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

15:30 - 17:30

216A

 

Endrit

Xhina

E-commerce

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Artur

Baxhaku

Hyrje në kriptografi

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

201C

 

Denis

Saatçiu

Menaxhim i sistemeve të informacionit

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Alda

Kika

Ndërfaqe Përdoruesi

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Ledia

Hajdëri

Programim Mobile

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Julian

Fejzaj

Sisteme të përpunimit të informacionit

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

106C

 

Olti

Qirici

Administrim projekti

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Endrit

Xhina

Etikë biznesi

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Ilia

Ninka

Si shkruhet mikroteza

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Denis

Saatçiu

Sisteme raportimi

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

    

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:16 AM