Master Profesional ne "Teknologji Informacioni"

Oraret e provimeve

 

 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Ana

Dhëmbi

E-commerce

1

1

A1

7/4/2014

10:30 - 12:30

201A

118A

Endrit

Xhina

Etika dhe aspektet ligjore në TI

1

1

A1

6/27/2014

08:00 - 10:00

202A

101A

Olti

Qirici

Hyrje në Inteligjencë Biznesi

1

1

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

306C

101C

Julian

Fejzaj

Siguria e sistemeve të informacionit

1

1

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

214C

201C

   

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:17 AM