Bachelor ne Kimi Industriale dhe Mjedisore

Oraret e provimeve


 

    

Emer

Mbiemer

Lenda

VitLende

VitStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Aurel

Nuro

 Kimi Organike I

1

1

A1

7/4/2014

13:00 - 15:00

KlasaD4

KlasaD6

Aurel

Nuro

 Kimi Organike I

1

2

A1

7/4/2014

13:00 - 15:00

KlasaD4

KlasaD6

Aurel

Nuro

 Kimi Organike I

1

2

Perserites

7/4/2014

13:00 - 15:00

KlasaD4

KlasaD6

Aurel

Nuro

 Kimi Organike I

1

1

A2

7/4/2014

13:00 - 15:00

KlasaD4

KlasaD6

Teodor

Kota

Fizikë II

1

1

A1

6/27/2014

13:00 - 15:00

106C

304C

Teodor

Kota

Fizikë II

1

1

A2

6/27/2014

13:00 - 15:00

106C

304C

Teodor

Kota

Fizikë II

1

2

A1

6/27/2014

15:30 - 17:30

412A

 

Teodor

Kota

Fizikë II

1

2

A2

6/27/2014

15:30 - 17:30

412A

 

Teodor

Kota

Fizikë II

1

2

Perserites

6/27/2014

15:30 - 17:30

412A

 

Arben

Memo

Kimi Inorganike

1

1

A1

6/20/2014

13:00 - 15:00

204C

306C

Arben

Memo

Kimi Inorganike

1

1

A2

6/20/2014

13:00 - 15:00

204C

306C

Arben

Memo

Kimi inorganike

1

2

A1

6/20/2014

15:30 - 17:30

KlasaD2

 

Arben

Memo

Kimi inorganike

1

2

A2

6/20/2014

15:30 - 17:30

KlasaD2

 

Arben

Memo

Kimi inorganike

1

2

Perserites

6/20/2014

15:30 - 17:30

KlasaD2

 

Arben

Memo

Kimi Inorganike

1

3

A1

6/20/2014

18:00 - 20:00

302A

 

Arben

Memo

Kimi Inorganike

1

3

A2

6/20/2014

18:00 - 20:00

302A

 

Arben

Memo

Kimi Inorganike

1

3

Perserites

6/20/2014

18:00 - 20:00

302A

 

Eriola

Sila

Matematikë II

1

1

A1

6/13/2014

13:00 - 15:00

106C

204C

Eriola

Sila

Matematikë II

1

1

A2

6/13/2014

13:00 - 15:00

106C

204C

Eriola

Sila

Matematikë II

1

2

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

313A

302A

Eriola

Sila

Matematikë II

1

2

A2

6/13/2014

08:00 - 10:00

313A

302A

Eriola

Sila

Matematikë II

1

2

Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

313A

302A

Eriola

Sila

Matematikë II

1

3

A1

6/13/2014

15:30 - 17:30

304C

 

Eriola

Sila

Matematikë II

1

3

A2

6/13/2014

15:30 - 17:30

304C

 

Eriola

Sila

Matematikë II

1

3

Perserites

6/13/2014

15:30 - 17:30

304C

 

Jozefita

Marku

Bazat e Industrise kimike

2

2

A1

7/4/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Jozefita

Marku

Bazat e Industrise kimike

2

2

A2

7/4/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Jozefita

Marku

Bazat e Industrise kimike

2

2

Perserites

7/4/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Daut

Vezi

Kimi analitike II

2

2

A1

6/27/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Daut

Vezi

Kimi analitike II

2

2

A2

6/27/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Daut

Vezi

Kimi analitike II

2

2

Perserites

6/27/2014

08:00 - 10:00

KlasaD1

KlasaD3

Ilo

Mele

Kimi fizike

2

3

A1

6/20/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Ilo

Mele

Kimi fizike

2

3

A2

6/20/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Ilo

Mele

Kimi fizike

2

3

Perserites

6/20/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Ilo

Mele

Kimi Fizike

2

2

A1

6/20/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Ilo

Mele

Kimi Fizike

2

2

A2

6/20/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Ilo

Mele

Kimi Fizike

2

2

Perserites

6/20/2014

10:30 - 12:30

KlasaD4

KlasaD6

Petrit

Dodebiba

Procese dhe impiante kimike II

2

2

A1

6/13/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Petrit

Dodebiba

Procese dhe impiante kimike II

2

2

A2

6/13/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Petrit

Dodebiba

Procese dhe impiante kimike II

2

2

Perserites

6/13/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Petrit

Dodebiba

Procese dhe impiante kimike II

2

3

A1

6/13/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Petrit

Dodebiba

Procese dhe impiante kimike II

2

3

Perserites

6/13/2014

10:30 - 12:30

KlasaD1

KlasaD3

Spiro

Drushku

Kimi industriale II

3

3

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Spiro

Drushku

Kimi industriale II

3

3

A2

6/20/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Spiro

Drushku

Kimi industriale II

3

3

Perserites

6/20/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Dashamira

Gjerasi

Kontroll i cilesise se produkteve

3

3

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

204C

115C

Dashamira

Gjerasi

Kontroll i cilesise se produkteve

3

3

A2

6/16/2014

08:00 - 10:00

204C

115C

Dashamira

Gjerasi

Kontroll i cilesise se produkteve

3

3

Perserites

6/16/2014

08:00 - 10:00

204C

115C

Hasime

Manaj

Matje dhe kontroll automatik

3

3

A1

6/10/2014

10:30 - 12:30

412A

 

Hasime

Manaj

Matje dhe kontroll automatik

3

3

A2

6/10/2014

10:30 - 12:30

412A

 

Hasime

Manaj

Matje dhe kontroll automatik

3

3

Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

412A

 

Jozefita

Marku

Projetim dhe ekonomi proces II

3

3

A1

6/4/2014

08:00 - 10:00

212A

313A

Jozefita

Marku

Projetim dhe ekonomi proces II

3

3

A2

6/4/2014

08:00 - 10:00

212A

313A

Jozefita

Marku

Projetim dhe ekonomi proces II

3

3

Perserites

6/4/2014

08:00 - 10:00

212A

313A

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 3:49 AM