Master i shkencave Inxhinieria e Proceseve Kimike

Oraret e provimeve

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Luljeta

Pinguli

Bazat e bioinxhinierisë

1

1

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

214C

115C

Petrit

Dodebiba

Proceset e ndarjes në inxhinieri kimike II

1

1

A1

6/30/2014

08:00 - 10:00

313A

 

Anisa

Dhroso

Proçeset e transferimit II

1

1

A1

6/24/2014

08:00 - 10:00

313A

 

Dhurata

Premti

Projektimi i proçeseve dhe impianteve I

1

1

A1

6/18/2014

08:00 - 10:00

313A

 

Eldi

Liço

Shkenca e materialeve

1

1

A1

6/12/2014

08:00 - 10:00

313A

 


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Luljeta

Pinguli

Bazat e bioinxhinierisë

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Anisa

Dhroso

Kimia dhe inxhinieria e proceseve ushqimore

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Ilirjan

Malollari

Modelimi matematik dhe fizik i proçeseve në inxhinierinë kimike

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Bujar

Seiti

Parimet e ekuilibrave kimikë

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Hasime

Manaj

Proçeset e transferimit I

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Anisa

Dhroso

Proçeset e transferimit II

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

15:30 - 17:30

301A

 

Dhurata

Premti

Projektimi i proçeseve dhe impianteve I

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

317A

 

Spiro

Drushku

Reologjia e produkteve industriale

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Eldi

Liço

Shkenca e materialeve

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

106C

 

Dhurata

Premti

Analiza e reaksioneve kimike

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

15:30 - 17:30

308C

 

Luljeta

Pinguli

Dinamika e proçeseve në inxhinierinë kimike

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Eldi

Liço

Inxhinieria e materialeve

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Ilirjana

Boci

Inxhinieria kimike mjedisore

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Dhurata

Premti

Projektimi i proçeseve dhe impianteve II

2

2

A1+Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

106C

 

Ilirjan

Malollari

Simulimi i proçeseve dhe optimizimi

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

18:00 - 20:00

301A

 

Eldi

Liço

Teknologjinë e grimcave dhe pluhurave

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

106C

 

   
 

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:26 AM