Master i Shkencave Kimi Industriale dhe Mjedisore

Oraret e provimeve

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Luljeta

Pinguli

Bazat e bioinxhinierisë

1

1

A1

7/4/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Spiro

Drushku

Energjitë e rinovueshme

1

1

A1

6/27/2014

08:00 - 10:00

401B

 

Elda

Marku

Kimia e mjedisit

1

1

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

215C

308C

Teuta

Dilo

Shkenca e materialeve

1

1

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

215C

308CEmer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Luljeta

Pinguli

Bazat e bioinxhinierisë

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

15:30 - 17:30

317A

 

Spiro

Drushku

Energjitë e rinovueshme

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

202A

 

Pranvera

Lazo

Kemometria

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Elda

Marku

Kimia e mjedisit

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

302A

 

Alketa

Lame

Korrozioni në industrinë kimike

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Sonila

Vito

Njehsime diferenciale mase dhe energjie

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Markela

Muça

Probabiliteti dhe statistika në kimi

1

2

A1+Perserites

6/13/2014

10:30 - 12:30

308C

 

Teuta

Dilo

Shkenca e materialeve

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

18:00 - 20:00

317A

 

Nikolla

Dhamo

Termodinamika dhe kinetika  e aplikuar

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Ismet

Beqiraj

Zbatime në teknologjinë kimike organike

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

15:30 - 17:30

115C

 

Spiro

Drushku

Analizat e ciklit të jetës

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Altin

Mele

Kimia e fenomeneve sipërfaqsore

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Arben

Memo

Menaxhimi i cilësisë dhe sigurisë

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Ilirjan

Malollari

Modelimi dhe simulimi i proçeseve

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

18:00 - 20:00

115C

 

Jozefita

Marku

Struktura e materialeve silikate e metalurgjike

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Spiro

Drushku

Teknologji të pastra të lëndëve të djegshme

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Elmaz

Shehu

Trajtimi i mbeturinave të ngurta

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

13:00 - 15:00

201A

 

Sonila

Vito

Trajtimi i shkarkimeve të lëngëta

2

2

A1+Perserites

6/13/2014

13:00 - 15:00

115C

 

     

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:27 AM