Master i shkencave ne "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore "

Oraret e provimeve

 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Aleksandër

Petre

Certifikimi dhe HACCP në industrine ushqimore

1

1

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

101A

118A

Luljeta

Pinguli

Kurs i lartë i bioinxhinjerisë

1

1

A1

6/27/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Laura

Shabani

Ndotjet në produktet e industrisë ushqimore  

1

1

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

202A

216A

Donika

Prifti

Paketimi në industrinë ushqimore

1

1

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

201A

101A


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Laura

Shabani

Bioteknologjia e proceseve fermentative

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Aleksandër

Petre

Certifikimi dhe HACCP në industrine ushqimore

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Rozana

Troja

Industritë ushqimore të lëndëve bimore

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Luljeta

Pinguli

Kurs i lartë i bioinxhinjerisë

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

18:00 - 20:00

308C

 

Donika

Prifti

Kurs i lartë i enzimologjisë

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Laura

Shabani

Ndotjet në produktet e industrisë ushqimore  

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

101A

 

Donika

Prifti

Paketimi në industrinë ushqimore

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

106C

 

Markela

Muça

Statistika e aplikuar në industrinë ushqimore

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

106C

 

Ardita

Mele

 Ligjshmëria Ushqimore

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Ilirjan

Malollari

 Modelimi dhe Simulimi i Proçeseve

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Ariola

Bacu

 Teknologji  Molekulare të Aplikuara në Industrinë Ushqimore

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Ilirjana

Boci

 Teknologjitë e Ruajtjes së Produkteve Ushqimore

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

13:00 - 15:00

317A

 

Ardita

Mele

Akreditimi në industrinë ushqimore

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Majlinda

Vasjari

Biosensorët

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

  
 

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:29 AM