Master i Shkencave ne Kimi

Oraret e provimeve


 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Alqi

Çullaj

Cilësia në analizën kimike

1

1

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

216A

 

Eduard

Andoni

Kimi e Komponimeve Komplekse

1

1

A1

6/27/2014

08:00 - 10:00

301A

 

Nikolla

Dhamo

Kimi kuantike

1

1

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

317A

 

Alma

Emiri

Suplement i kimisë organike

1

1

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

202A

 


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Floran

Vila

Bazat e Optikës

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

18:00 - 20:00

115C

 

Alqi

Çullaj

Cilësia në Analizën Kimike

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Pranvera

Lazo

Kemometri

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Eduard

Andoni

Kimi e Komponimeve Komplekse

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Nikolla

Dhamo

Kimi Kuantike

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Brunilda

Daci

Radiokimi

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Pranvera

Lazo

Spektroskopi Atomike

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

106C

 

Arben

Memo

Suplement i Kimisë Inorganike

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

106C

 

Markela

Muça

Suplement i Matematikës

1

2

A1+Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

105C

 

Kozeta

Vaso

Teori dhe Praktikë e Sintezës Organike

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

201A

 

Altin

Mele

Kimi Fizike e Sipërfaqes

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Elda

Marku

Metoda Kromatografike dhe Elektroforetike

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Dhurata

Premti

Njohuri të Inxhinierisë Kimike

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Dritan

Topi

Toksikologji Kimike

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

15:30 - 17:30

115C

 

    


Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:20 AM