Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

Oraret e provimeve

  

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Eduard

Andoni

Historia e kimisë

1

1

A1

7/4/2014

10:30 - 12:30

301A

202A

Loreta

Vallja

Metodologji e mësimit dhe kurrikula e kimisë

1

1

A1

6/27/2014

08:00 - 10:00

317A

201A

Kozeta

Vaso

Plotësime në Kimi Organike

1

1

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

214C

201C

Zana

Gaçe

Plotësime në Kimi të Përgj. e Inorganike

1

1

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

216A

118A


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Eduard

Andoni

Historia e kimisë

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Loreta

Pashko

Metodologji e mësimit dhe kurrikula e kimisë

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Kozeta

Vaso

Plotësime në Kimi Organike

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

15:30 - 17:30

201A

 

Eduard

Andoni

Plotësime në Kimi të Përgj. e Inorganike

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

118A

 

Jonida

Rapti

Psikologji zhvillimi

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Aida

Serjanaj

Vlerësimi

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

106C

 

Margarita

Hysko

Biologji e përgjithshme

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

15:30 - 17:30

301A

 

Mihallaq

Qirjo

Edukim mjedisor

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Margarita

Hysko

Kurrikula e biologjisë për klasat 10-12 (AML)

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Armand

Çomo

Plotësime në kimi fizike

2

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Efrosini

Kokalari

Praktikë në shkollë

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Zana

Gaçe

Problemat dhe ushtrimet në kimi

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Loreta

Pashko

Teknika e laboratorit dhe eksperimentit kimik

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

106C

 

   
Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:21 AM