Bachelor ne Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Oraret e provimeve


 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitLende

VitStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Elton

Pasku

Algjebër 2

1

1

A1

7/3/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Elton

Pasku

Algjebër 2

1

1

A2

7/3/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Elton

Pasku

Algjebër 2

1

1

A3

7/3/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Elton

Pasku

Algjebër 2

1

1

Perserites

7/3/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Elton

Pasku

Algjebër 2

1

2

A1

7/3/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Elton

Pasku

Algjebër 2

1

2

A2

7/3/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Elton

Pasku

Algjebër 2

1

2

Perserites

7/3/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

1

A1

6/26/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

1

A2

6/26/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

1

A3

6/26/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

1

Perserites

6/26/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

2

A1

6/26/2014

10:30 - 12:30

KlasaD2

 

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

2

A2

6/26/2014

10:30 - 12:30

KlasaD2

 

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

2

Perserites

6/26/2014

10:30 - 12:30

KlasaD2

 

Teodor

Kota

Fizikë

1

1

A2

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Teodor

Kota

Fizikë

1

1

A3

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Teodor

Kota

Fizikë

1

1

Perserites

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Teodor

Kota

Fizikë

1

1

A1

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Teodor

Kota

Fizikë

1

2

A1

6/19/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Teodor

Kota

Fizikë

1

2

A2

6/19/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Teodor

Kota

Fizikë

1

2

Perserites

6/19/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Teodor

Kota

Fizikë

1

3

A1

6/19/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Teodor

Kota

Fizikë

1

3

A2

6/19/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Teodor

Kota

Fizikë

1

3

Perserites

6/19/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Kujtim

Dule

Gjeometri

1

1

A1

6/12/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Kujtim

Dule

Gjeometri

1

1

A2

6/12/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Kujtim

Dule

Gjeometri

1

1

A3

6/12/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Kujtim

Dule

Gjeometri

1

1

Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

304C

204C

Kujtim

Dule

Gjeometri

1

2

A1

6/12/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Kujtim

Dule

Gjeometri

1

2

A2

6/12/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Kujtim

Dule

Gjeometri

1

2

Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

204C

 

Kujtim

Dule

Matematikë 2

1

3

A1

6/11/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Kujtim

Dule

Matematikë 2

1

3

A2

6/11/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Kujtim

Dule

Matematikë 2

1

3

Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

304C

 

Ilir

Vardhami

Analizë Matematike 3

2

2

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

304C

215C

Ilir

Vardhami

Analizë Matematike 3

2

2

A2

7/4/2014

08:00 - 10:00

304C

215C

Ilir

Vardhami

Analizë Matematike 3

2

2

Perserites

7/4/2014

08:00 - 10:00

304C

215C

Fatmir

Hoxha

Grafe dhe algoritmikë numerike

2

2

A2

6/25/2014

08:00 - 10:00

412A

302A

Fatmir

Hoxha

Grafe dhe algoritmikë numerike

2

2

Perserites

6/25/2014

08:00 - 10:00

412A

302A

Fatmir

Hoxha

Grafe dhe algoritmikë numerike

2

2

A1

6/25/2014

08:00 - 10:00

412A

302A

Llukan

Puka

Hyrje në statistikë

2

3

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Llukan

Puka

Hyrje në statistikë

2

3

A2

6/16/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Llukan

Puka

Hyrje në statistikë

2

3

Perserites

6/16/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Llukan

Puka

Hyrje në statistikë

2

2

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Llukan

Puka

Hyrje në statistikë

2

2

A2

6/16/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Llukan

Puka

Hyrje në statistikë

2

2

Perserites

6/16/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Aurora

Simoni

Analizë numerike matricore dhe optimizim

3

3

A1

6/20/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Aurora

Simoni

Analizë numerike matricore dhe optimizim

3

3

A2

6/20/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Aurora

Simoni

Analizë numerike matricore dhe optimizim

3

3

Perserites

6/20/2014

08:00 - 10:00

412A

313A

Eralda

Gjika

Procese rasti dhe analizë të dhënash

3

3

A1

6/10/2014

08:00 - 10:00

412A

212A

Eralda

Gjika

Procese rasti dhe analizë të dhënash

3

3

A2

6/10/2014

08:00 - 10:00

412A

212A

Eralda

Gjika

Procese rasti dhe analizë të dhënash

3

3

Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

412A

212A

    

 

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:31 AM