Bachelor ne Matematike

Oraret e provimeve


 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitLende

VitStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Rigena

Sema

Algjebër 2

1

1

A1

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Rigena

Sema

Algjebër 2

1

1

A2

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Rigena

Sema

Algjebër 2

1

1

Perserites

6/26/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Rigena

Sema

Algjebër 2

1

2

A1

6/26/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Rigena

Sema

Algjebër 2

1

2

A2

6/26/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Rigena

Sema

Algjebër 2

1

2

Perserites

6/26/2014

10:30 - 12:30

101B

 

Leogena

Zhaka

Algoritmikë dhe teknologji Informacioni

1

3

A1

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Leogena

Zhaka

Algoritmikë dhe teknologji Informacioni

1

3

A2

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Leogena

Zhaka

Algoritmikë dhe teknologji Informacioni

1

3

Perserites

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Leogena

Zhaka

Algoritmikë dhe teknologji Informacioni

1

1

A1

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Leogena

Zhaka

Algoritmikë dhe teknologji Informacioni

1

1

A2

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Leogena

Zhaka

Algoritmikë dhe teknologji Informacioni

1

1

Perserites

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Leogena

Zhaka

Algoritmikë dhe teknologji informacioni

1

2

A1

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Leogena

Zhaka

Algoritmikë dhe teknologji informacioni

1

2

A2

6/19/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

1

A1

7/3/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

1

A2

7/3/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

1

Perserites

7/3/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

2

A1

7/3/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

2

A2

7/3/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Kristaq

Gjino

Analizë Matematike 2

1

2

Perserites

7/3/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Eriola

Sila

Modul i integruar 1

1

2

A1

6/12/2014

10:30 - 12:30

412A

313A

Eriola

Sila

Modul i integruar 1

1

2

A2

6/12/2014

10:30 - 12:30

412A

313A

Eriola

Sila

Modul i integruar 1

1

2

Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

412A

313A

Eriola

Sila

Modul i Integruar 1

1

1

A1

6/12/2014

10:30 - 12:30

412A

313A

Eriola

Sila

Modul i Integruar 1

1

1

A2

6/12/2014

10:30 - 12:30

412A

313A

Eriola

Sila

Modul i Integruar 1

1

1

Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

412A

313A

Eriola

Sila

Modul i integruar 1

1

3

Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

412A

313A

Elton

Pasku

Algjebër 4

2

2

A1

7/4/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Elton

Pasku

Algjebër 4

2

2

A2

7/4/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Elton

Pasku

Algjebër 4

2

2

Perserites

7/4/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Ilir

Vardhami

Analizë Matematike 4

2

2

A1

6/27/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Ilir

Vardhami

Analizë Matematike 4

2

2

A2

6/27/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Ilir

Vardhami

Analizë Matematike 4

2

2

Perserites

6/27/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Antoneta

Deda

Fizikë

2

2

A1

6/20/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Antoneta

Deda

Fizikë

2

2

A2

6/20/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Antoneta

Deda

Fizikë

2

2

Perserites

6/20/2014

13:00 - 15:00

KlasaD1

KlasaD3

Antoneta

Deda

Fizikë

2

3

A1

6/20/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

 

Antoneta

Deda

Fizikë

2

3

Perserites

6/20/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

 

Antoneta

Deda

Fizikë

2

3

A2

6/20/2014

15:30 - 17:30

KlasaD1

 

Klodiana

Bani

Hyrje në probabilitet, analizë komplekse

2

2

A1

6/13/2014

10:30 - 12:30

KlasaD2

KlasaD5

Klodiana

Bani

Hyrje në probabilitet, analizë komplekse

2

2

A2

6/13/2014

10:30 - 12:30

KlasaD2

KlasaD5

Klodiana

Bani

Hyrje në probabilitet, analizë komplekse

2

2

Perserites

6/13/2014

10:30 - 12:30

KlasaD2

KlasaD5

Klodiana

Bani

Hyrje në probabilitet, analizë komplekse

2

3

A1

6/13/2014

08:00 - 10:00

204C

 

Klodiana

Bani

Hyrje në probabilitet, analizë komplekse

2

3

A2

6/13/2014

08:00 - 10:00

204C

 

Klodiana

Bani

Hyrje në probabilitet, analizë komplekse

2

3

Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

204C

 

Kujtim

Dule

Bazat e gjeometrisë

3

3

A1

6/20/2014

10:30 - 12:30

412A

302A

Kujtim

Dule

Bazat e gjeometrisë

3

3

A2

6/20/2014

10:30 - 12:30

412A

302A

Kujtim

Dule

Bazat e gjeometrisë

3

3

Perserites

6/20/2014

10:30 - 12:30

412A

302A

Xhezair

Teliti

Masa e Lebegut dhe çështje speciale

3

3

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Xhezair

Teliti

Masa e Lebegut dhe çështje speciale

3

3

A2

6/16/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Xhezair

Teliti

Masa e Lebegut dhe çështje speciale

3

3

Perserites

6/16/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Eva

Noka

Probabilitet, statistikë dhe optimizim diskret

3

3

A1

6/10/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Eva

Noka

Probabilitet, statistikë dhe optimizim diskret

3

3

A2

6/10/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Eva

Noka

Probabilitet, statistikë dhe optimizim diskret

3

3

Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

KlasaD4

KlasaD6

Valentina

Shehu

Topologji dhe integrim

3

3

Perserites

6/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Valentina

Shehu

Topologji dhe integrim

3

3

A1

6/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

Valentina

Shehu

Topologji dhe integrim

3

3

A2

6/4/2014

08:00 - 10:00

KlasaD2

KlasaD5

    

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:32 AM