Master i Shkencave Matematike

Oraret e provimeve

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

1

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

308C

 

Xhezair

Teliti

Analizë hilbertiane

1

1

A1

6/25/2014

08:00 - 10:00

115C

 

Kristaq

Gjino

Modul i integruar 1

1

1

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

308C

 


 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Thanas

Xhillari

Algjebër

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

15:30 - 17:30

106C

 

Xhezair

Teliti

Analizë hilbertiane

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Besiana

Çobani

Ekuacione diferenciale

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Eriola

Sila

Gjeometri

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

216A

 

Elton

Skendaj

Gjuhë e huaj 1

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Xhezair

Teliti

Grupet Topologjike

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Kristaq

Gjino

Modul i integruar 1

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Thanas

Xhillari

Teoria e strukturave algjebrike

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Artur

Baxhaku

Kriptografia dhe teoria kodimit

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

308C

 

Esmeralda

Sherko

Modul I integruar 2

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Besiana

Çobani

Plotësime në dinamikën topologjike

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Klodiana

Bani

Probabilitet dhe statistikë

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

317A

 

Elida

Hoxha

Topologji dhe integrim

2

2

A1+Perserites

6/13/2014

08:00 - 10:00

306C

 

     


  

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:33 AM