Master i Shkencave ne Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Oraret e provimeve

  

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Fatmir

Hoxha

Integrim numerik i EDZ dhe modele për  zbatime

1

1

A1

7/4/2014

08:00 - 10:00

201A

 

Eva

Noka

Optimizim dhe softe

1

1

A1

6/25/2014

08:00 - 10:00

202A

 

Markela

Muça

Statistikë e procese rasti

1

1

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

201A

 

   

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Fatmir

Hoxha

Analizë numerike dhe Matlab

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Fatmir

Hoxha

Integrim numerik i EDZ dhe modele për  zbatime

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Eva

Noka

Kërkime operacionale

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Frederik

Dara

Metoda kuantitative dhe plotësime në informatikë

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Eva

Noka

Optimizim dhe softe

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

15:30 - 17:30

302A

 

Klodiana

Bani

Probabilitet

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Llukan

Puka

Statistikë e procese rasti

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

313A

 

Artur

Baxhaku

Hyrje në kriptografi dhe teori kodimi

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Fatmir

Hoxha

Interpolim dhe përafrim

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

301A

 

Fatmir

Hoxha

Metoda numerike për EDDP

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

13:00 - 15:00

115C

 

Frederik

Dara

Programim paralel dhe rrjeta nervore

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

313A

 

Llukan

Puka

Seritë kohore dhe zbatime

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

10:30 - 12:30

308C

 
Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:35 AM