Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë"

Oraret e provimeve

 

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Urim

Bujari

Didaktikë e matematikës

1

1

A1

7/4/2014

15:30 - 17:30

412A

 

Aurora

Simoni

Historia e mendimit matematik dhe probleme të sotme

1

1

A1

6/27/2014

10:30 - 12:30

101B

401B

Elida

Hoxha

Modelim dhe teknika e zgjidhjes të problemit

1

1

A1

6/20/2014

15:30 - 17:30

212A

301A

Frederik

Dara

Njohuri të informatikës

1

1

A1

6/13/2014

13:00 - 15:00

304C

 


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Urim

Bujari

Didaktikë e matematikës

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Aurora

Simoni

Historia e mendimit matematik dhe probleme të sotme

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Elida

Hoxha

Modelim dhe teknika e zgjidhjes të problemit

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

13:00 - 15:00

302A

 

Kujtim

Dule

Praktikë profesionale I

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

Kristaq

Gjino

Calculus dhe plotësime në analizë

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

13:00 - 15:00

215C

 

Markela

Muça

Çështje speciale në matematikë

2

2

A1+Perserites

6/11/2014

10:30 - 12:30

302A

 

Kujtim

Dule

Gjeometria e lartë

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

13:00 - 15:00

202A

 

Ervin

Balla

Gjuhë e huaj

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Frederik

Dara

Informatika në mësimdhënie

2

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Kujtim

Dule

Praktikë profesionale II

2

2

A1+Perserites

6/10/2014

10:30 - 12:30

313A

 


 

   

Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:36 AM