Master Profesional ne Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Oraret e provimeve

Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Llukan

Puka

Plotësime në statistikë

1

1

A1

7/4/2014

10:30 - 12:30

317A

216A

Frederik

Dara

Teknika programimi për zgjidhjen e EDDP

1

1

A1

6/25/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Frederik

Dara

Zgjidhja numerike e problemit të vlerave fillestare e kufitare

1

1

A1

6/16/2014

08:00 - 10:00

101A

118A


Emer

Mbiemer

Lenda

VitiLenda

VitiStudent

Paraleli

Dita

Ora

Klasa 1

Klasa 2

Fatmir

Hoxha

Matematikë numerike e zbatime

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

08:00 - 10:00

304C

 

Llukan

Puka

Plotësime në statistikë

1

2

A1+Perserites

6/10/2014

08:00 - 10:00

313A

301A

Llukan

Puka

Statistikë empirike dhe sondazhe

1

2

A1+Perserites

6/11/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Frederik

Dara

Teknika programimi për zgjidhjen e EDDP

1

2

A1+Perserites

6/12/2014

08:00 - 10:00

212A

 

Frederik

Dara

Zgjidhja numerike e problemit të vlerave fillestare e kufitare

1

2

A1+Perserites

6/9/2014

10:30 - 12:30

212A

 

     


Ĉ
Endri Zjarri,
Sep 30, 2014, 12:38 AM