NetChem :: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education

http://www.netchem.ac.rs/about-project/summaryKSNTEK 2017
KSNTEK 2017
Organizimi i EuroBiotech School in Medical Biotechnology-2019


Studim i thelluar (mikrobiologjik, molekular, citologjik, ekologjik) i cilësisë së ujrave dhe ekosistemit të Liqenit të Ohrit në shërbim të komunitetit dhe me bashkëpunimin e autoriteteve vendore.


Konferenca e Tretë Ndërkombëtare e Bioteknologjisë së Aplikuar
Konferenca e Tretë Ndërkombëtare e Bioteknologjisë së AplikuarKShBM / ACBE 2018

KShBM / ACBE 2018


Teknologjia e ADN-se ndihmëse në evidentimin e patologjive dhe si ajo mund të përdoret në terapinë e gjeneve

Teknologjia e ADN-se ndihmëse në evidentimin e patologjive dhe si ajo mund të përdoret në terapinë e gjeneve

Darvini sot

Dita e ADN-së -  Konkursi i Eseve 2019

Dita e ADN-se - Konkursi i Eseve 2019

Atlas i Gitareve te Europes -EMMA 2
http://discovermammals.org/projects/the-2nd-european-mammal-atlas 


International Programs

https://cordis.europa.eu/guidance/archive_en.html
FP7 - bundles all research-related EU initiatives together under a common roof playing a crucial role in reaching the goals of growth, competitiveness and employment. 


 
EUREKA - is more than an organization, it is an ambition: 
to become the leading platform for R&D-performing entrepreneurs in Europe and beyond. 


 
COST - COST is an intergovernmental framework for European Cooperation in Science and Technology, allowing the coordination of nationally-funded research on a European level.