Projekte‎ > ‎

“ Recent trends and applications in computer science and information technology”

Titulli I Projektit:  Recent trends and applications in computer science and information technology
Kohëzgjatja: 6 muaj             
                                                                  
Financuesit: FSHN

Link-u: htpp://rtacist.fshn.edu.al

Pershkrimi: Kjo konferencë  do të shërbejë jo vetëm për të pasqyruar dhe publikuar punën kërkimore të stafit të Departamentit por edhe për të përforcuar lidhjet ndërmjet institucioneve kërkimore në Shqipëri, trevave shqiptare dhe për të krijuar dhe stabilizuar bashkëpunimet me institucionet e huaja. Në këtë mënyrë tentojmë të krijojmë një lidhje të punës kërkimore të Departamentit me nevojat reale për inovacion që ka tregu i teknologjisë së informacionit në Shqipëri.  Këto lidhje gjithashtu  janë të domosdoshme për të realizuar kërkimin shkencor  në projektet europiane.